Logo Zoeken

Blog van de voorzitter: Commlabs gaan nieuwe ideeën verder brengen

8 januari 2020Wieneke Buurman

Een nieuw jaar, een nieuw ding: we gaan starten met Commlabs! We hebben gezocht naar een manier waarop Logeion jou als lid en als communicatieprofessional kan helpen om nieuwe ideeën of thema’s verder te brengen. Uit de keukentafelgesprekken die we met een aantal leden hebben gehouden kwam naar voren dat er als iets als Commlabs grote behoefte is.

Wieneke-705x220-def.jpg

Het concept is simpel. Stel, je wilt een workshop over reputatiemanagement ontwikkelen specifiek voor toezichthouders. Of je wilt het vak verrijken met inzichten over ethiek en communicatie. Het lijkt je mooi om gezamenlijk over een thema dat verschillende partijen raakt (sluiting van de spoedeisende hulp van een ziekenhuis is een mooi voorbeeld) een communicatieaanpak te ontwikkelen. En ja, dit zijn voorbeelden uit de praktijk.

Dan is een Commlab daar de geschikte manier voor. Haal een aantal collega’s bij elkaar, bedenk je eigen opdracht en wat dat op zou moeten leveren, bepaal een korte doorlooptijd (bijvoorbeeld zes maanden) en het budget dat nodig is om de ontwikkeling te faciliteren. Dien dan je voorstel in bij Logeion.

Wij stellen een (niet onbeperkt J ) budget beschikbaar om de omschreven output ook daadwerkelijk te kunnen opleveren en dit beschikbaar te stellen aan andere leden.
Die output kan van alles zijn: een whitepaper, een communicatieplan, een of meerdere bijeenkomsten, een samenwerkingsvorm met andere partijen, kortom, alles wat het vak verder kan helpen.

Wees snel, want als het om het budget gaat; op is op! 
Ik ben heel benieuwd naar jullie reacties.