Logo Zoeken

Logeion-leden aan het werk - Gert van Doorn: "Communicatie is bij elke crisis cruciaal"

6 januari 2020De redactie

In onze nieuwe rubriek ‘Logeion-leden aan het werk’ vragen we iedere twee weken een van onze leden waar ze mee bezig zijn of wat hun bezighoudt. En daarbij gaan we bij voorkeur in op een actueel onderwerp waar zij zelf bij betrokken zijn geweest of waar zij iets mee hebben. Deze nieuwe serie wordt afgetrapt door Gert van Doorn, voorzitter van onze vakgroep Interne Communicatie.

Logeion-leden-aan-het-werk---Gert-705x220.png

Gert loopt al heel wat jaren mee in het communicatievak en is al een tijdje hoofd Communicatie van de Universiteit Maastricht. Gedurende de kerstvakantie kwam deze universiteit in het nieuws vanwege een ‘cyberaanval’. We vroegen Gert om kort te reflecteren op wat er nu precies is gebeurd en wat de rol van het communicatieteam is geweest de afgelopen weken.

Gert, wat is er nu precies gebeurt de afgelopen twee weken?
“Universiteit Maastricht (UM) werd kort voor Kerst 2019 getroffen door een serieuze cyberaanval waarmee vooral de Windowssystemen van de UM zijn geraakt. Het gaat hierbij om zogeheten ‘ransomware’ (of gijzelsoftware) waarbij systemen worden geïnfiltreerd en de daaraan gekoppelde bestanden en data door encryptie niet meer toegankelijk zijn. Hierdoor was een aantal cruciale systemen van de UM niet meer toegankelijk waardoor de bedrijfsvoering van de UM werd stil gelegd.”

Wat hebben jullie gedaan en welke rol heeft de communicatiefunctie hierin gespeeld?
“Communicatie is bij elke crisis cruciaal en heeft een belangrijke rol binnen het centrale crisismanagement team. Belangrijk is om een eenduidige lijn in alle communicatieboodschappen en –lijnen te hebben waardoor alle stakeholders en media duidelijke en feitelijk correcte informatie ontvangen.”

Heb je nog lessen voor vakgenoten/andere leden? Wat vooral wel doen en wat vooral niet doen?
“Ik was ten tijde van de cyberaanval op vakantie en heb de eerste dagen op afstand de media te woord gestaan. Absoluut geen ideale situatie. Het is belangrijk dat communicatie betrokken is bij het centrale crisismanagement team waardoor communicatie de stakeholders van relevante informatie tijdig kan voorzien. Daarom hebben we direct opgeschaald en extra deskundigheid erbij gehaald. We zitten nog midden in deze situatie en na afloop kunnen we de communicatie evalueren.”


Zou jij ook je verhaal met ons willen delen in deze nieuwe rubriek? Neem dan contact op via info@logeion.nl!