Logo Zoeken

Prikkels - Zijn we wel divers genoeg?

24 juli 2019André Manning

Even terugkomend op C-day19 en ons vak in het algemeen. Ik wil graag een link leggen naar een recente blog van Saniye Çelik op Adformatie. In haar blog pleit Dr. Çelik, lector aan de Hogeschool Leiden, voor meer diversiteit binnen organisaties. En de rol die communicatie kan spelen om diversiteit in een “gazellendraf” voort te zetten in plaats van in een “slakkengang” het door organisaties te laten omarmen. Om op die manier ook een gedrags- en cultuurverandering te kunnen realiseren.

Andre Manning blog.jpg

Saniye Çelik noemt in haar blog vijf redenen waarom organisaties naar meer diversiteit zouden moeten streven: gelijkheid, legitimiteit, creativiteit (het vergroten van de verscheidenheid aan percepties en inzichten voor betere prestaties), arbeidsmarkt en verbinding.

Ik ben het met Dr. Çelik eens en zou nog graag een stapje verder willen gaan. Niet alleen zou de communicatiefunctie een belangrijke rol kunnen spelen in het versnellen van diversiteit binnen organisaties. Het communicatievak zou daarbij naar mijn mening best wel een actievere voorbeeldfunctie in kunnen vervullen. Want, zijn wij als beroepsgroep wel een goede afspiegeling van onze samenleving en kunnen wij wel de juiste communicatieadviezen geven wanneer het om diversiteitthema’s gaat?

En om de cirkel dan weer rond te maken: Piet Hein Coebergh, collega van Saniye Çelik, maakte met zijn onderzoek vlak voor C-day19 bekend dat er ruim honderdduizend communicatieprofessionals in Nederland zijn. Als ik dat vergelijk met het programma van C-day, de bezoekers die dag, de rest van ons programma-aanbod of naar het ledenbestand van onze vereniging. Zijn wij dan wel divers genoeg om een aanjagende rol te kunnen spelen in het omarmen van diversiteit binnen organisaties? Ik ben bang van niet en wellicht wordt het tijd om het thema diversiteit veel prominenter op de Logeion-agenda te zetten.