Logo Zoeken

Blog van de Voorzitter: Aandacht voor de 'software' van de organisatie moet beter

12 juni 2019Wieneke Buurman

Niet voor het eerst werk ik bij een organisatie met een enorme veranderopgave. Dit keer in de zorg, hiervoor bij een organisatie in het openbaar vervoer en nog eerder bij een overheidsorganisatie. In mijn beleving zijn twee dingen cruciaal voor het laten slagen van een verandertraject: de 'hardware' en de 'software'. 

Wieneke-705x220-def.jpg

De hardware is het proces om te komen tot de doelen: structuur, processen, mensen en middelen. De software is de organisatiecultuur: de optelsom van normen en waarden van een organisatie en het gedrag van mensen. De aandacht voor de hardware is doorgaans vele malen groter dan voor de software. Terwijl de software net zo belangrijk is. Communicatiecollega’s, dit is een warm pleidooi om aandacht te blijven vragen voor de software. Laat je niet wegblazen door de consultants van dure bureaus met hun schema’s en stappenplannen, maar blijf je inspannen om communicatie en cultuur een volwaardige plaats in verandertrajecten te geven. Alleen dan kunnen ze slagen