Logo Zoeken

Prikkels - Pas op, breekbaar

28 mei 2019André Manning

Overweldigend, dat is het aanbod van lokaal nieuws in de vier grote steden in Nederland. Overweldigend en tegelijkertijd breekbaar. Dat is de voornaamste conclusie van een twee jaar durend onderzoek van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ), dat een aantal weken geleden in Nieuwspoort werd gepresenteerd. In een goed gevulde zaal werd het onderzoek aan Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht, overhandigd. 

Andre Manning blog.jpg

'Pas op, breekbaar' is een vervolg op eerder onderzoek van het SVDJ uit 2015 naar regionale nieuwsecosystemen, waaruit blijkt dat inwoners van de vier grootste steden twee tot drie keer zoveel platformen voor lokaal nieuws tot hun beschikking hebben als Nederlanders die in de gebieden buiten de grote steden wonen.

Overweldigend, dat is volgens de onderzoekers van het SVDJ dan ook het aantal aanbieders van nieuws over wat er gebeurt in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Elke stad heeft tussen de zestig en zeventig aanbieders van nieuws: en dat kunnen de bekende landelijke dagbladen zijn, maar ook lokale of stadsomroepen en de veelal op internet aanwezige ‘hyperlocals’ zoals stadsblogs of lokale sites. Aan aanbieders van nieuws dus geen gebrek voor de bewoners van de vier grote steden, waar in totaal bijna twee en half miljoen Nederlanders wonen. Maar…. volgens de onderzoekers van het SVDJ is dit nog geen garantie voor het feit dat inwoners van de grote steden goed zijn geïnformeerd.

Volgens het onderzoek van de SVDJ is het nieuwsecosysteem in de grote steden ook breekbaar. En dat baart de onderzoekers zorgen: met name de consumptie van vluchtige, onlineberichtgeving (die over het algemeen gratis is) resulteert in een gebrekkige informatievoorziening waarbij context, duiding en analyse gemakkelijk weg dreigen te vallen. Met een slechter geïnformeerde burger als resultaat. En dat is een gat waarin de meer traditionele media als landelijke dagbladen in moeten blijven springen. Een goede balans van traditionele media en nieuwe, online media en een duidelijke rolverdeling (waarbij ze elkaar aanvullen) is in de vier grote steden noodzakelijk om goed op de hoogte te blijven over wat er in de directe omgeving aan de hand is. En dat gaat vanzelfsprekend verder dan het volgen van de politieberichten of het lezen van de uitagenda.

Het volledige onderzoek van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek staat online en is het lezen meer dan waard. Niet alleen om de inhoud en de aanbevelingen van de onderzoekscommissie, maar ook omdat het een heel mooi interactief onderzoek is: https://pasopbreekbaar.nl/.