Logo Zoeken

Blog van de Voorzitter: De wereld verandert, Logeion verandert mee

17 april 2019Wieneke Buurman

Wat betekenen Brexit of de klimaatdiscussie voor communicatie? Hoe kijken communicatieprofessionals aan tegen controversiële overheidsactiviteiten zoals het neerschieten van herten of het kappen van bossen? Moeten wij in actie komen voor het afnemen van biodiversiteit of het stimuleren van circulaire economie? Wat kunnen wij met artificial intelligence? 

Wieneke-705x220-def.jpg

Zouden we als Logeion verder moeten internationaliseren? Zien wij verruwing in campagnes als bijvoorbeeld de recente campagne van ProRail?

De huidige structuur van Logeion is er nog niet helemaal op ingericht om snel, agile, lean en mean aan de slag te gaan met dit soort vragen. Wij zijn als bestuur bezig daarin verandering te brengen. In keukentafelgesprekken hebben we met een aantal enthousiaste collega’s nagedacht over hoe we dat zouden kunnen doen. De Adviesraad Ontwikkeling en Professionalisering (AOP), een van de drie adviesraden, heeft het bestuur de ruimte gegeven dit op te pakken. Ook de Adviesraad Positionering (APV) heeft aangegeven dit te steunen. Deze signalen waarderen we enorm, net als de inzet van alle betrokken. 

We denken nu na over hoe met elkaar in groepen, in een overzienbare tijd, lekker met een thema aan de slag gaan. En dan iets opleveren waar collega’s en het vak mee verder kunnen. Dat kan van alles zijn: een white paper, een actie op social media, podcast, een event, etc. Belangrijk is dat er energie in zit en dat het elkaar verder helpt. Samen met leden, adviesraden en het bureau wordt dit de komende periode verder uitgewerkt. Als je daarover mee wilt denken en ideeën hebt, laat je horen!