Logo Zoeken

Beroepsniveauprofielen: een kompas voor bij je professionalisering

27 november 2018Caroline WehrmannJan van den HoffEls van der Pool

Logeion vindt het als beroepsvereniging belangrijk na te denken en bij te dragen aan professionalisering van iedereen die zich met het communicatievak bezighoudt. Om daarbij een kompas te hebben, zijn de beroepsniveauprofielen opgesteld: het BNP-model. Door het BNP-model in te vullen kun je zien waar jij staat en waar je ontwikkelmogelijkheden hebt. 

Kompas-705x220.jpg

In het BNP-model staan de werkzaamheden van een communicatieprofessional gegroepeerd in zes kerntaken met diverse niveaus. Een hoger niveau betekent onder andere een toename in verantwoordelijkheid en zelfstandigheid én grotere en zwaardere communicatievraagstukken.

In het model staat voor elke kerntaak op elk niveau:

  • wat een communicatieprofessional doet (wat doe ik: proces);
  • hoe die dat doet (waaraan laat ik dat zien: gedrag);
  • wat het resultaat is (wat lever ik op: output & outcome). 

De zes kerntaken van een communicatieprofessional zijn volgens het BNP-model: analyseren, adviseren, integreren, creëren, begeleiden en organiseren. Naast de kerntaken die iemand op bepaalde niveaus uitvoert, bestaat het beroepsniveauprofiel ook uit algemene communicatie- en ontwikkelcompetenties, ongeacht de specialiteit, de kerntaken of het niveau waarop je functioneert. Deze unieke combinatie van competenties onderscheiden een communicatieprofessional van professionals uit andere domeinen. Deze competenties vormen als het ware een schil om het model.

Waar sta jij?
Door het BNP-model zelf in te vullen kun je zien waar jij staat en waar je ontwikkelmogelijkheden hebt. Je kunt het model (gratis) invullen op de website over de BNP's. Als je het geheel hebt doorlopen, dan krijg je je BNP-profiel in een overzichtelijke matrix en samenvatting gepresenteerd en kun je de details van je keuzes nog eens inzien. Om een completer beeld te krijgen, kun je vanuit het instrument bijvoorbeeld collega's, vakgenoten of managers vragen het BNP-model voor jou in te vullen. Dan kun je de uitkomsten vergelijken en kijken waar je nu staat en waar je graag in wilt ontwikkelen. Meer informatie vind je op de pagina over de beroepsniveauprofielen

Niet alleen voor individuele professionals of organisaties zijn de BNP’s informatief. Ook in het HBO bieden ze een kader om onderwijs vorm en inhoud te geven. Bij het maken van een onderwijsmodule of leerlijn zijn de kolommen ‘wat doe ik’, ‘waaraan laat ik dat zien’ en ‘wat lever ik op’ behulpzaam : ‘wat doe ik’ is nuttig om de context te bepalen, ‘waaraan laat ik dat zien’ geeft rechtsreeks input voor het formuleren van leerdoelen én beoordeling en feedback, ‘wat lever ik op’ geeft aan welke concrete beroepsproducten of iemand oplevert. Als je uitzoomt en een opleiding in zijn totaliteit beziet, bieden de niveaus houvast. Doorgaans kun je stellen dat niveau 1 na de propedeuse kan worden bereikt, niveau 2 na twee jaar en niveau 3 beschrijft het eindniveau.