Logo Zoeken

Omgevingswet: de Gelderse aanpak

14 november 2018Len Middelbeek

Op 7 november vond de tweede bijeenkomst plaats over de Omgevingswet. Net als eerder in Utrecht was er ook in Arnhem, waar we te gast waren bij de provincie Gelderland, weer veel belangstelling. Voor veel communicatieprofessionals is de Omgevingswet, die in 2021 van kracht wordt, nog een relatief onbekend terrein. Die wet moet de bestaande regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. In veel gemeenten en provincies wordt volop gewerkt aan de voorbereiding, zodat het bestuur en de ambtelijke organisatie in 2021 voorbereid zijn op de uitvoering van de wet. Met name van de afdelingen communicatie wordt veel verwacht. De verwachting is dat zij een cruciale rol kunnen gaan spelen. De bijeenkomsten die Logeion hierover organiseert, moeten de afdelingen communicatie daarbij helpen.

Omgevingswet-705x220.png

Henk Buis, lid van de Themagroep Omgevingswet van Logeion en tot voor kort werkzaam bij de provincie Gelderland, vertelde samen met zijn collega Rudy Uwland, over de Gelderse aanpak, die de titel Gaaf Gelderland heeft meegekregen. Ze gaven een toelichting op de totstandkoming van de Gelderse omgevingsvisie, op hoe inwoners en stakeholders van de provincie daarbij werden en worden betrokken. Ruim 40 leden van Logeion woonden de bijeenkomst bij.

Na de algemene inleiding over Gelderland volgden drie deelsessies over de functie en het belang van participatie, over de rol en de positie van de communicatieadviseur en besluitvorming in relatie tot de volksvertegenwoordiging (gemeente en Provinciale Staten). Het ging onder meer over vragen als: hoe serieus vervult de initiatiefnemer zijn participatieplicht? Kunnen bewoners wel meekomen? Kunnen ambtenaren en raadsleden wel loslaten in vertrouwen? Vragen we niet te veel van iedereen? Bij het onderwerp rol van de communicatieadviseur werd duidelijk dat die sterk afhangt van de organisatie waarbinnen hij/zij werkt. Sommigen doen het naast andere werkzaamheden, anderen zijn er fulltime mee bezig. In de relatie tot volksvertegenwoordigers is het vooral van belang dat zij een nieuwe rol krijgen die minder controlerend en meer participerend wordt. Ook de relatie van de afdeling communicatie tot de griffie en de omgang met lokale media kwamen aan de orde.

De eerstvolgende bijeenkomst, oorspronkelijk gepland voor eind november, vindt plaats in de loop van 2019 in Den Haag. Precieze locatie en datum worden binnenkort bekend. Houd de Logeion-website in de gaten!