Logo Zoeken

Grote belangstelling voor vakimpuls Omgevingswet

29 oktober 2018Len Middelbeek

De themagroep Omgevingswet organiseerde op donderdag 27 september de eerste van een drietal bijeenkomsten over de Omgevingswet. Dat er voor dit onderwerp grote belangstelling bestaat, bleek uit de overtekening voor deze bijeenkomst. Communicatieadviseur Monique den Bakker en programmamanager Martine van Rijn, beiden werkzaam bij de gemeente Utrecht, vertelden over de aanpak van de stad.

Omgevingswet landscape.jpg

Hun presentaties werden door de aanwezigen zeer gewaardeerd, omdat die zeer concreet waren. Veel communicatie-experts zijn nog zoekende naar de invulling van hun rol bij de lopende voorbereidingen van de Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt.

In de verdiepingssessies werd doorgepraat aan de hand van enkele thema’s zoals participatie, de rol en positie van communicatieadviseurs en besluitvorming in relatie tot de gemeenteraad. In sommige gemeenten wordt eerst aan het ontwikkelen van een Omgevingsvisie gewerkt, in andere vindt implementatie meer pragmatisch plaats. Wat is de nieuwe positie van de gemeenteraadsleden in de Omgevingswet? Welke rol speelt de Omgevingsmanager? En hoe ga je als communicatieadviseur om met deze vragen? En hoe ga je om met de lokale media (als die er nog zijn…)? Met deze en soortgelijke vragen willen de themagroep Omgevingswet en Logeion de komende maanden verder aan de slag, bijvoorbeeld tijdens de volgende vakimpuls over de Omgevingswet op 7 november in Arnhem.