Logo Zoeken

Prikkels - De Wereld Draait Door

16 oktober 2018André Manning

Dreigt het verstandshuwelijk tussen het Nederlandse bedrijfsleven en de politiek op de klippen te lopen? Dat was de vraag die Pieter Couwenbergh dit weekend in Het Financieele Dagblad stelde naar aanleiding van Unilever’s beslissing om het hoofdkantoor (voorlopig) niet naar Rotterdam te verhuizen en de impact daarvan op de discussie over de besluitvorming over dividendbelasting. En als dat huwelijk dreigt te eindigen, heeft een gebrekkige communicatie daar dan een rol in gespeeld?

Andre Manning blog.jpg

Dat de relatie tussen bedrijfsleven en politici wel eens beter is geweest, is een open deur. En toch ook verwonderlijk, dat het in zo’n rap tempo kan verslechteren. We hebben toch een mooie Nederlandse traditie waarin beide partijen samen optrekken.

En nee, de open brief van de commissaris van ING verdient geen schoonheidsprijs, maar ook de reacties van politici daarop waren in mijn ogen teleurstellend. Ik heb namelijk niets met de wij-zijdiscussie. Die draait vaker om personen en acties dan om de inhoud. En inhoud, daar is naar mijn mening veel meer behoefte aan. En in het geval van de (recente) discussie tussen bedrijfsleven en politiek zou die moeten gaan over wat je zou kunnen omschrijven als het algemeen belang. Waarbij ik vind dat de mening van het bedrijfsleven ten onrechte nogal eens gedomineerd wordt door de bekende multinationals. Ook omdat de wereld van onze multinationals onze landsgrenzen overschrijdt, terwijl die van onze politici daar nogal eens ophoudt.

Het algemeen belang is waar bedrijfsleven en politiek samen op zouden moeten trekken. En ook samen over zouden moeten communiceren. Om op die manier de Nederlandse bevolking een perspectief te bieden. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met steeds sneller groeiende deeleconomie en bijbehorende verdienmodellen? Wat is de impact van de recent omarmde klimaatdoelstellingen op het dagelijks leven van de burger? Wat zijn de echte gevolgen van de Brexit? Hoe kunnen de kosten van de gezondheidszorg worden teruggedrongen. Hoe gaan we om met het steeds nijpender tekort aan verpleegkundigen, technisch en onderwijzend personeel. En hoe gaat ons land om met de zegeningen en bedreigingen van het toerisme. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Genoeg onderwerpen voor politiek en bedrijfsleven om samen op te trekken. Om samen het algemeen belang te dienen en een perspectief te bieden. En dat hoeft wat mij betreft niet aan de tafel van Matthijs van Nieuwkerk of Twan Huys, zoals onze minister-president adviseerde.