Logo Zoeken

Prikkels – Verwarring alom

18 september 2018André Manning

Laat ik beginnen met een ‘mea culpa’. We hebben afgelopen week niet duidelijk gecommuniceerd waar we de afgelopen weken zo druk mee bezig zijn geweest: een nieuw online platform voor Logeion-leden. Niet een online platform voor de hele beroepsgroep en ook geen nieuwe ‘communicatie online’. En daar hadden we veel duidelijker in moeten zijn en niet een tweet versturen die verkeerd kon worden geïnterpreteerd. Dan was er geen verwarring ontstaan en was hoon en spot ons misschien bespaard gebleven. 

Andre Manning blog.jpg

Zoals de kinderen van de tandarts zich geen slecht gebit kunnen veroorloven en het huis van de aannemer geen gebreken moet vertonen, zo moet de communicatie van Logeion ook goed zijn. Iedereen mag er natuurlijk iets van vinden, maar dat moet eigenlijk niet over de kwaliteit van de communicatie gaan. Helaas waren we intern met onze gedachten al verder dan de wereld om ons heen. Verwarring alom en een goede ervaring om van te leren.

Wat gaan we dan wel doen? Eerst even de context. We zijn inmiddels een vereniging met ruim vierduizend leden. Het ene lid is meer betrokken dan de ander, zo gaat dat bij de meeste verenigingen. De een is trainer, rij-ouder, scheidsrechter en was-ouder, de ander speelt en daar houdt het mee op. Wat iedereen verbindt, is het lidmaatschap van de vereniging en het gevoel dat je ergens bij hoort op basis van een gezamenlijke interesse. En waar vroeger een fysieke plek als een clubhuis de rol innam om met anderen te communiceren, kennis te delen en samen te werken, is die plek nu vooral een digitale. Zoals veel bedrijven en organisaties dat inmiddels ook hebben. En om dat ook binnen Logeion vorm te geven, hebben we een platform ontwikkeld, dat we nu aan het testen zijn. Een ledenplatform, een ‘community’ waar onze leden kennis kunnen delen en elkaar kunnen benaderen, waar onze vak- en themagroepen met elkaar kunnen samenwerken, waar bestuur en bureau informatie nog veel gemakkelijker en sneller kunnen delen etc. Een online platform voor en door onze leden.

En net als de tennisvereniging bij ons in het dorp de leden ooit vroeg om een leuke en passende naam voor het nieuwe clubblad te bedenken, hebben wij ook de leden gevraagd om mee te denken over een naam voor ons nieuwe platform. Hebben we met Twitter daar het juiste middel voor ingezet? Waarschijnlijk niet. Het blijft wel interessant om te zien hoe je dan zo bijna een trending topic wordt, in kleine kring weliswaar.