Logo Zoeken

Omgevingswet? Doe jij de communicatie even?

4 september 2018Eric Vink

Vlak voor de zomer organiseerde Logeion het webinar ‘Omgevingswet: communicatie en participatie’. Dat deze wet grote veranderingen met zich meebrengt, weet iedereen inmiddels. Maar wat ‘anders werken’ onder de nieuwe wet vanaf 2021 precies inhoudt, is minder duidelijk. Zeker als het over de rol van communicatie gaat. Samen met Kristel Lammers (Aan de slag met de Omgevingswet) en Lotte Hoek (gemeente Rotterdam) mocht ik vragen van kijkers beantwoorden. Het liep behoorlijk storm. We kregen veel meer vragen binnen dan we in het webinar van een uur aankonden. De implementatie nu en de uitvoering van de wet straks, brengt grote communicatieve opgaven en kansen met zich mee. Maar hoe pak je het aan? We kregen drie soorten vragen.

Omgevingswet-705x220.jpg

Allereerst vragen over hoe communicatie moet bijdragen aan participatie volgens de Omgevingswet. Dat is een goed punt, dat weten we namelijk nog niet. De wet verplicht wel tot participatie, maar laat de vorm vrij. Dat moet iedere overheidsinstantie voor zichzelf bepalen. En dus zal je daar als communicatie-expert een mening over moeten hebben. Jij hebt er immers verstand van.

Daarnaast waren er vragen over wat de wet voor de organisatie betekent. Heel wat, want minder regels en de kortere doorlooptijd betekent dat meer in vooroverleg afgestemd moet worden. Dat vergt intensieve betrokkenheid van burgers, bedrijven en belanghebbenden. Bovendien moet er ook afgestemd worden met medeoverheden. Kortom, communicatie komt echt centraal te staan. En daar ga jij toch over?

Tenslotte waren er de nodige vragen over hoe de nieuwe werkwijze aansluit op het politieke proces. Loopt vroegtijdige participatie de gemeenteraad niet voor de voeten? Is de politiek überhaupt nog aan zet als het college uitvoeringsbevoegd is? Hoe representatief moet participatie zijn? Hoe borg je de kwaliteit als de vergunningaanvrager zelf straks verantwoordelijk is voor de participatie? Wie vertelt iedereen waar die zich straks aan te houden heeft? Was jij niet van de communicatie?

Praat mee!
Redenen genoeg om je op te geven voor één van de drie vervolgbijeenkomsten ‘Omgevingswet: communicatiekansen en -consequenties’ die de themagroep Omgevingswet van Logeion de komende maanden organiseert. Alle drie de bijeenkomsten zijn hetzelfde opgebouwd, alleen worden er verschillende praktijkcasussen besproken.

Op donderdag 27 september zijn we ’s middags te gast bij de gemeente Utrecht. We krijgen een kijkje in de ‘Utrechtse Omgevingswet-keuken’ en gaan praktisch aan de slag met een aantal ‘Hoe dan'-vragen. Woensdagmiddag 7 november is de bijeenkomst met en bij de provincie Gelderland. We behandelen praktijkcasussen uit de provincie en gaan met elkaar in gesprek, waarbij denken en doen centraal staat. Eind november volgt nog een derde bijeenkomst in Zuid-Holland, waar we naast praktijkvoorbeelden ook de link met het politieke proces bekijken. De themagroep bundelt de opbrengsten van alle activiteiten begin 2019 in een whitepaper. Of een andere uitingsvorm, daarover mag je meedenken. Want jij bent toch van de communicatie?