Logo Zoeken

Blog van de voorzitter: Gemeenten blijven moeite houden met open communicatie

22 augustus 2018Wieneke Buurman

Een behoorlijk aantal van onze leden houdt zich bezig met de communicatie van een gemeente. En dat blijft een lastige opgave. Een goed (what’s in a word) voorbeeld hiervan zijn de perikelen, zoals die zich voordeden in de gemeente Westland. Die had de raadsleden teruggeroepen van vakantie om achter gesloten deuren een besluit te nemen over de aanpassing van het bestemmingsplan.

Wieneke Buurman (blog) 705x220.jpg

Dat was nodig om de bouw van een zogeheten ‘Polenhotel’  - een hotel waar voornamelijk Poolse arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden - te voorkomen. Hier word ik toch wel heel verdrietig van. Weer een prachtig voorbeeld van de kloof die er tussen politiek en burgers bestaat en die door dit soort acties alleen maar groter wordt. Want dit is dubbel mis.

Een gemeenteraad beslist zelf of ze terugkomt van vakantie. Daar gaan ambtenaren of een college van burgemeester en wethouders niet over. Daarnaast kun je je afvragen waarom dit een geheime vergadering moest zijn. Omdat ondernemers die een hotel wilden bouwen het niet mochten weten? Gemeentepolitiek is zo lek als een mandje. De banden tussen projectontwikkelaars en raadsleden willen nog wel eens nauw zijn.

Veel beter werkt transparantie en openheid. Laat als gemeente maar zien hoe je aankijkt tegen ontwikkelingen in je gemeente. Betrek je inwoners daarbij, ga het gesprek aan, probeer te achterhalen wat je inwoners ervan vinden. Publieke opinie is een machtig wapen. Probeer daar als gemeente op een goede manier mee om te gaan, zet het in. Communiceer en houd geen geheime vergaderingen. Inwoners hebben het recht om te weten waar hun lokale bestuur mee bezig is.

De gemeenteraad stemde achter gesloten deuren in met de wijziging van het bestemmingsplan. Maar de opzet is helaas mislukt: een ondernemer diende een bouwaanvraag in voordat het bestemmingsplan kon worden gewijzigd. Het 'Polenhotel' lijkt er dus alsnog te komen (Volkskrant).