Logo Zoeken

Blog van de voorzitter: 'Er zijn mooie dingen gebeurd in het eerste half jaar'

11 juli 2018Wieneke Buurman

Logeion zet mooie stappen in de eerste helft van 2018. We gaan de groei van Logeion in de versnelling zetten in de tweede helft van dit jaar! Waar 2017 een jaar was van bouwen en inrichten onder de bezielende leiding van de toen nieuwe directeur André Manning, is 2018 het jaar van groei. 

wieneke705x220.jpg

Bureau, bestuur en onze honderden actieve leden zijn lekker bezig. Er zijn mooie dingen gebeurd in het eerste halfjaar. Meest in het oog springend is de fusie met Cascadis, de beroepsvereniging voor online professionals, waardoor we niet alleen in een klap met bijna 500 leden zijn gegroeid, maar waardoor we ook veel meer met name digitale kennis in de verenigingsgelederen hebben gekregen. Maar ook autonoom zet de groei van het aantal leden door en weten communicatieprofessionals Logeion steeds beter te vinden.

C-DAY18 was met 700 bezoekers weer beter bezocht dan vorig jaar en is waarschijnlijk het grootste communicatiecongres van Europa. Tientallen kleinere events trokken ook duizenden bezoekers, die elkaar ontmoetten en kennis met elkaar deelden.

De komende maanden gaan we ons inzetten om deze lijn door te zetten. We gaan kijken hoe we nog meer leden actief kunnen betrekken. We onderzoeken hoe we alle geledingen van het vak kunnen bedienen, van manager tot junior-assistent en alles daartussen en daarnaast. En meer de samenwerking opzoeken met aanpalende vakdisciplines, zoals bijvoorbeeld HR. En we denken na over een feest! Een moment om met collega’s lekker uit je dak te gaan, te dansen en te kletsen. Als je daar ideeën voor hebt, horen we ze graag!