Logo Zoeken

Tijd voor een boek: verschilmakers gezocht

13 juni 2018Guido RijnjaMark van Vuuren

Een boek over opgaven van formaat en de bijdrage van communicatievakkers daaraan

We weten dat communiceren cruciaal is voor elke vorm van probleem oplossen. Zonder interactie geen samenwerking, zonder woorden valt alles stil en geen begrip zonder verkenning. Nu de wereld een veelheid aan grote problemen, conflicten en ‘grand challenges’ toont, willen we nagaan hoe een onderbouwde aanpak van communicatie licht werpt op deze problematieken. Hoe pakken mensen met verstand van communiceren verantwoordelijkheid op, in alle denkbare rollen waarin dat ertoe doet: als mens, als burger, als collega, als leider, als passant, als professional? Hoe zorgen zij voor impact?

Boeken_705x220.jpg

Dit is een tijd van verrassende combinaties. Steeds weer zijn er mensen die koppelen, soms onbewust, en daardoor verschil kunnen maken - ook letterlijk. Hoe werken die koppelingen tussen mensen die verstand hebben van inhoud en mensen die meer sjoege van betrekkingen hebben? Idealiter komt het samen, knappe koppels samen op de mat: de een is vooral thuis in professioneel communiceren en de ander handelt naar een lieve lust met de grote vragen van binnenuit. We gaan uit van tweetallen, maar dat kan ook een drietal zijn, misschien wel een kwartet? Neem nou:

 • Hoe zou het zijn wanneer iemand die reputatiemanagement begrijpt samen optrekt met iemand die de stroom van vluchtelingen moet kanaliseren en aanloopt tegen vooroordelen en weerstand?
 • Wat ontvouwt zich als de gezondheidswetenschapper en de antropologisch geschoolde expert samen de teruglopende vaccinatiebereidheid doordenken?
 • Wat kan een politicus in het krachtenveld van schuivende coalities en een hyperkritische achterban leren van een omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat?
 • Hoe helpt de tekstwetenschapper met een taalfilosofisch perspectief bij het bestrijden van fake news door de zegsvrouw van een belangenorganisatie?
 • Hoe kan de aanjager van de energietransitie nog sterker voor de dag komen door de ervaringen met interprofessionele samenwerking in een ziekenhuis?
 • Wat boeien de dominee en de media-wetenschapper in cliffhangers, narratieven en andere dragers van verhalen?
 • Welke meerwaarde heeft een achtergrond in mens-machine interactie voor het begrijpen van acceptatie van robots in de zorg?
 • Hoe bundel je krachten tussen concurrenten om samen een vuist te kunnen maken?
 • Etc.


Tijd voor een boek. 
We nodigen vakbroeders en -zusters uit de communicatiediscipline uit om een grand challenge - een opgave van formaat - te adopteren en samen met een andere expert een hoofdstuk te schrijven (max. 4500 woorden). Elk hoofdstuk verkent drie vragen:

  • De kwestie: wat is het probleem waar een communicatierelevant perspectief bij kan helpen?
  • De bronnen: wat zie je voor bijzonders als je vanuit het communicatieperspectief inzichten en ervaringen koppelt aan die van een materiedeskundige?
  • De impact: welk handelingsperspectief of welke -perspectieven biedt dit om een bijdrage te leveren?

Je kunt zelf voorstellen doen voor een co-auteur, maar we helpen ook graag zoeken als dat handig is. De voorstellen zijn nog wederzijds vrijblijvend. We pinnen je niet vast op je voorstel. En ook zullen we afhankelijk van de voorstellen (een deel van) de auteurs uitnodigen om de plannen verder te ontwikkelen. Idealiter brengen we de auteurs op een geschikt moment samen!

Wij schrijven de voor- en de achterkant: aan de voorkant introduceren we de opzet en de hoofdstukken; aan de achterkant bekijken we de opbrengst van de hoofdstukken is. Mogelijk kunnen zij op basis van de hoofdstukken de eerste contouren schetsen van een professional social responsibility, want als communiceren van belang is, hebben communicatieprofessionals een speciale verantwoordelijkheid.

Wil je meedoen? Meld je via g.rijnja@minaz.nl of h.a.vanvuuren@utwente.nl voor 1 juli 2018. Welke brandende kwestie zou je willen aanpakken, welke koppeling – met wie of welke discipline – heb je op het oog en wat is je idee, het globale concept?

We hebben hierover vervolgens contact en streven naar een realisatie-rijp voorstel op 1 september. Vervolgens start de schrijfperiode, waarover we na overleg met een uitgever een definitieve route uitstippelen. Publicatie voorzien we in januari 2019.  

Guido Rijnja en Mark van Vuuren, 13 juni 2018.