Logo Zoeken

Prikkels - Meer met minder... Of was het nou minder met meer?

6 december 2017André Manning

Een paar weken geleden werd ik door een oud-collega geprikkeld met de vraag of ik op deze plek niet eens aandacht zou kunnen besteden aan de toenemende druk op communicatieafdelingen. Toenemende druk om steeds meer te doen, bij voorkeur met minder budget en/of met minder mensen. En ik zie het inderdaad overal om me heen. Terwijl de economie een ongekende groeispurt laat zien, lijkt het alsof de communicatieafdelingen daar nog weinig vruchten van plukken. Die hebben nog steeds te maken met de roep om meer met minder te doen. En hoewel ik het in eerste instantie eens was met mijn oud-collega, zou ik die discussie toch graag eens om willen draaien; zouden we niet veel gelukkiger en efficiënter worden als we minder zouden doen met meer? En wat bedoel ik daar dan mee?

Andre Manning blog.jpg

Minder met meer. Onderwerp van een gesprek eerder deze week met een communicatie consultant die bedrijven en organisaties adviseert over interne communicatie. En daarin regelmatig geconfronteerd wordt met de enorme hoeveelheid communicatiemiddelen (van traditioneel tot de meest moderne). En de roep van interne opdrachtgevers om al deze middelen in te zetten. Met als resultaat dat de eigen medewerker door de bomen het bos niet meer ziet. Wat voor intern geldt, geldt  ook voor de communicatie met externe doelgroepen. Hoe vaak horen we niet van onze interne opdrachtgevers dat er meer kanalen en middelen moeten worden ingezet. Nog steeds draait het vaak om wat je de “output” van ons vak zou kunnen noemen en nog te weinig om wat je “outcome” kunt noemen, wat het werkelijk oplevert; en dat kan variëren van een toename van het aantal jonge mensen dat tijdens de verkiezingen gaat stemmen, of het aantal consumenten dat niet alleen een product “liked” maar ook daadwerkelijk aanschaft en daarna ook nog eens aanbeveelt aan anderen. En dat op een moment dat we de beschikking hebben over een hoeveelheid data die we nog nooit eerder hebben gezien.

Ik stel daarom voor om veel effectiever te gaan communiceren en dan zou de discussie wel eens een heel andere kunnen zijn. Minder communiceren in plaats van meer… Waarbij minder budget of mankracht niet langer voor hoofdbrekens hoeft te zorgen, maar oplossingen biedt… Op die manier wordt de meer met minder uitdaging een kans om jezelf als communicatieprofessional nog beter op de kaart te zetten. Door keuzes te maken, bij voorkeur geholpen door data-analyse en inzichten. Dan doe je minder…. Met meer…