Logo Zoeken

Team Grof Geschut presenteert onderzoek naar docentstages tijdens de netwerkconferentie

4 december 2017Team Grof Geschut

Nog niet zo lang geleden zaten we weer eens in een hoorcollege. Met onze telefoons op de tafel of uit het zicht van de docent, onder de tafels. Natuurlijk met Facebook of Instagram op de achtergrond, want dat alles was veel interessanter dan het verhaal over weer een nieuwe theorie die mijn leraar vertelde. Hoe kan het toch dat de ene leraar zijn lessen wel op een aantrekkelijke manier kan presenteren en de andere niet?

Grof-geschut2-landscape.gif

Wij zijn Marly, Marije en Renee en wij zijn vierdejaars communicatiestudenten aan Fontys Hogeschool Eindhoven. Ons vierde jaar zijn wij gestart met een pittig onderzoek, in opdracht van Logeion. Met André Manning en Guido Rijnja als opdrachtgevers werd besloten dat wij als team van Grof Geschut onderzoek zouden doen naar de behoeften, motieven en knelpunten van docentstages. Welke partijen hebben te maken met docentstages? Is er überhaupt behoefte aan docentstages vanuit die partijen? Welke knelpunten zijn er bij een stage? En hoe wordt zo’n stage opgezet? Door een platform? Het zijn allemaal vragen die gesteld werden tijdens ons onderzoek, waarbij de belangrijkste vraag was: wat kan Logeion betekenen bij het dichterbij elkaar brengen van onderwijs en de praktijk?

Na uitvoerig in gesprek te zijn gegaan met organisaties, hogescholen en docenten is er veel informatie verkregen die vervolgens als input heeft gediend voor het formuleren van de onderzoeksvraag. De resultaten zijn verwerkt tot inzichten en op basis daarvan hebben we een aantal conclusies getrokken voor aanzetten tot vernieuwing.

De conclusies zijn gepresenteerd tijdens de netwerkconferentie van Logeion op donderdag 23 november 2017. Tijdens deze conferentie waren verschillende partijen aanwezig, die allemaal een aandeel hebben in het verbeteren van de brug tussen onderwijs en praktijk. Met verschillende pitches en kennisdeelsessies werden voorstellen gedaan, om de relatie tussen onderwijs en praktijk te verbeteren.

Wij vinden dat ons onderzoek verrassende resultaten heeft opgeleverd. Logeion gaat met deze resultaten aan de slag en gaat kijken wat zij in de toekomst kan betekenen in het kader van docentstages. Wij hebben de periode als erg prettig ervaren. Het contact met Guido en André was gelukkig (J) bevorderlijk voor het onderzoek, maar ook erg gezellig. We willen hen nogmaals bedanken voor de prettige samenwerking en wensen hen en Logeion veel succes met het vervolg.

Team Grof Geschut