Logo Zoeken

Prikkels - Nieuwe communicatietrends helpen ons richting geven

25 oktober 2017André Manning

Ik vind het echt iets waar we als vereniging trots op mogen zijn; de communicatietrends die we iedere twee jaar opnieuw vaststellen en delen met onze vakgenoten. Afgelopen week werden de vier trends voor 2018/2019 bekend gemaakt: het creëren van gezamenlijke economische waarden, altijd en overal inspelen op individuele behoeftes en gedrag, de ontwikkeling van netwerk naar bubble en als laatste verbeelden en beleven. Het is leuk om te zien dat de trends goed zijn geland en via veel verschillende kanalen zijn gedeeld.

Andre Manning blog.jpg

Trends hebben een houdbaarheidsdatum en ontwikkelen zich. Daarom formuleert Logeion iedere twee jaar de nieuwste trends die belangrijk zijn voor de Nederlandse communicatieprofessional om zijn of haar werk beter te doen. Deze kunnen dan bijvoorbeeld een vertrekpunt zijn voor het formuleren van de communicatiestrategie en het ontwikkelen van plannen door communicatieafdelingen. Natuurlijk zijn de trends de komende twee jaren ook richtinggevend voor de programmering van Logeion. Maar bovenal zijn de Logeion-communicatietrends bedoeld ter inspiratie.

Het proces
Maar hoe kom je nu tot deze trends en wie binnen de verenging is daarmee bezig geweest? De trends komen natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Het trendproces is eerder dit jaar van start gegaan met de inspirerende workshop ‘Scenario's en trends' onder leiding van Patrick van der Duin, directeur van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek en gespecialiseerd in Future Research en Trendwatching. In deze workshop, waar ik zelf ook bij mocht zijn, hebben we naar verschillende maatschappelijke scenario’s gekeken en welke gevolgen deze hebben voor het communicatievak. Na overleg met een groep van vijftig vakgenoten en de Adviesraad Programmering en Trends (APT) van Logeion zijn uiteindelijk de eerder genoemde vier trends overgebleven.

De trends nader bekeken
De nieuwe trends bieden weer voldoende stof tot nadenken. De eerste trend wordt ook wel creating shared value genoemd, ofwel het creëren van economische waarden op een manier die ook voordelen voor de anderen oplevert. De rol van de communicatieprofessional hierin is het faciliteren van een dialoog om deze wederzijdse voordelen te identificeren. De tweede trend zou je met een beetje creativiteit van netwerk naar bubble kunnen noemen. Niet langer denken in traditionele netwerken maar veel meer focussen op de bubbles, die vaak een wat tijdelijk en vluchtiger karakter hebben. Daarbij is het zaak dat de communicatieprofessional een belangrijke rol speelt om zijn of haar organisatie te leren luisteren om aansluiting te blijven houden bij deze bubbles.

Always spot on is de trend die alles te maken heeft met de mogelijkheden die technologie en data ons bieden om in te spelen op steeds sterker wordende individuele behoefte en gedrag. Voor communicatieprofessionals is het hierbij van cruciaal belang dat zij intensief samenwerken met marketing- en dataspecialisten om deze behoeftes te zien en met de juiste communicatie om op in te spelen; communicatie die steeds verder wordt geïndividualiseerd. Tenslotte is het voor de moderne communicatieprofessional uitermate belangrijk om samenwerking te zoeken en te intensiveren met andere vakgebieden, met name op het gebied van beeld versus tekst. Het klinkt wellicht als een open deur maar nieuwe visuele technologieën als virtual en augmented reality nemen zo’n vlucht dat de communicatieprofessional alle zeilen bij moet zetten om deze ontwikkelingen bij te houden.