Logo Zoeken

Vijf tips voor een effectieve lobby

13 juni 2017Kim Verweij

In steeds meer bedrijven dringt het besef door dat er structureel tijd gemaakt moet worden voor de lobby. Het is een activiteit die aandacht vereist. Lobbyen, public Affairs zo je wilt, doe je er niet even bij. In de Logeion cursus 'Lobbyen doe je zo' op 18 mei 2017, gaven  Patrick Koimans en Arthur van Buitenen inzicht in het werkveld van de lobbyist. In een interactieve setting gaven ze vele voorbeelden en handige tips om succesvol te zijn als lobbyist. Lees onderstaand de vijf belangrijkste tips waar de sprekers de middag mee af sloten.

lobbyen.jpg

In steeds meer bedrijven dringt het besef door, dat er structureel tijd gemaakt moet worden voor de lobby. Het is een activiteit, die aandacht vereist. Lobbyen, public Affairs zo je wilt, doe je er niet even bij. In de Logeion cursus 'Lobbyen doe je zo' op 18 mei 2017, gaven  Patrick Koimans en Arthur van Buitenen inzicht in het werkveld van de lobbyist. In een interactieve setting gaven ze vele voorbeelden en handige tips om succesvol te zijn als lobbyist. Lees onderstaand de vijf belangrijkste tips waar de sprekers de middag mee af sloten.

  1. Elke lobby een eigen plan

Maak voorafgaand aan elke lobby een plan met als vaste elementen:

  • Wat is het [maatschappelijk] issue 
  • Het lobbydoel
  • De kernboodschap
  • Het krachtenveld en allianties
  • De inschatting van de interventiemomenten

 

2. It’s the timing, stupid

Houd rekening met de impact van lobby. Je kunt je plan nog zo helder hebben geformuleerd, als je niet weet op welke momenten je impact kunnen hebben, is alle moeite voor niets. Wil je met Haagse politici in gesprek? Ken dan de agenda en het proces op je duimpje.

Weet je precies hoe een wetsvoorstel tot stand komt? Welke stappen zo’n voorstel doorloopt?

En als je erachter komt dat je te laat bent om gesprekken te hebben, heb je dan een idee voor plan B? Dit soort kennis is essentieel als je je lobbystrategie succesvol wilt uitvoeren.

Weet dat de fractievergaderingen op dinsdag plaatsvinden, dat de coalitiepartijen op vrijdag terugkoppeling krijgen uit de ministerraad en dat deals eigenlijk altijd op zondagavond gesloten worden. 

 

3. Welke contacten wens je?

Lobbyen gaat primair om het beïnvloeden van mensen en organisaties om belangen van de eigen organisatie te behartigen. Dat doe je de ene keer Informeel, de andere keer kies je een meer formele weg om de besluitvorming te beïnvloeden. Cruciaal is dan natuurlijk om goed te weten bij welke mensen je moet zijn. Maak naast een lijst van de relevante contacten die je hebt ook een lijst van contacten die je wilt hebben. Dat maakt inzichtelijk welke gerichte acties je kunt ondernemen om met deze mensen in contact te komen.

 

4. Maak een keuze in middelen

Als je een goed onderbouwd lobbyplan hebt gemaakt en goed weet aan welke informatie jouw doelgroep behoefte heeft, zorg dan voor een goed afgestemd pakket aan middelen. Eigenlijk een inkoppertje, maar keuzes maken betekent ook dingen niet doen. Moeilijk!  Kijk goed naar hoe je je kostbare tijd inzet en stem af op je contactpersonen en het het proces.

 

5. Lobbyen doe je samen

Betrek van begin af aan directie, inhoudelijke collega’s en pers/woordvoering bij het ontwikkelen en uitvoeren van de lobby. Het grootste deel van de lobby vindt plaats binnen de organisatie. Als PA adviseur ben je de informatieverzamelaar. Jij bent degene die binnen de organisatie kijkt voor welke organisatiedoelen lobby vereist is, stelt plannen op en houdt de buitenwereld nauwlettend in de gaten. Buiten de organisatie ben je in gesprek met stakeholders over hun meningen en belangen. Deze informatie moet intern weer gedeeld worden. Om al die informatie op de juiste wijze te kunnen verbinden en de doelen voor de organisatie te realiseren is goede afstemming intern erg belangrijk. Zorg voor inzicht in wie welke expertise bezit. Dan weet je ook wie je op welk moment kunt bijschakelen. De kracht van een goede lobbyist zit hem ook in weten wie op welk moment welke gesprekken moet voeren. Voor de meeste impact. Dat doe je samen.