Logo Zoeken

Als je niet aan tafel zit ben je onderwerp van gesprek

5 april 2017Kim Verweij

Als je niet aan tafel zit, ben je onderwerp van gesprek. En daarom is het zaak de maatschappelijke omgeving rond jouw organisatie goed in beeld te brengen en te zorgen dat je aan tafel zit bij relevante stakeholders, beslissers of critici. Weten wat er speelt, hoe het speelveld rond de organisatie eruitziet en zorgen dat het bestuur of de directeur weet op welke momenten hij moet handelen. Dat is Public Affairs. Door prioriteit te geven aan Public Affairs en deze op een strategische positie in de organisatie te borgen, kan de Public Affairs adviseur een grote bijdrage leveren aan een positieve reputatie, het realiseren van organisatiedoelen en is hij een belangrijke vertrouweling van de board. Eigenlijk alles wat de corporate communicatieadviseur zou willen zijn, volgens Frans van Drimmelen tijdens het CommunicatieCollege Public Affairs.

Public-Affairs.jpg

Bestuurders en CEO’s realiseren zich steeds meer hoe belangrijk het is om met verschillende, voor de organisatie relevante stakeholders in gesprek te zijn. Waren er in 1999 nog slechts 50 Public Affairs professionals, de afgelopen drie jaar lijkt het vakgebied een grote groei door te maken. Steeds vaker willen organisaties iemand of een afdeling die met stakeholders in gesprek gaat, de belangen van de organisatie bepleit en luistert  naar hoe het ‘er buiten echt aan toe gaat’. Public Affairs is steeds vaker een aparte functie en minder een onderdeel van de afdeling communicatie.  Maar waarom?  Volgens van Drimmelen heeft dat onder andere te maken met het profiel van de Public Affairs specialist.

Impact door de juiste plek
Het succes en de impact van de Public Affairs adviseur hangt af van de plek die hij of de afdeling binnen de organisatie mag bekleden. Public Affairs is bij de ene organisatie onderdeel van de afdeling Legal en bij de andere gepositioneerd binnen communicatie. Van Drimmelen is zelf van mening dat de Public Affairs adviseur of afdeling het meest tot zijn recht komt wanneer deze dicht tegen het bestuur mag opereren. Aan de ene kant zorgt de positionering hoog in de organisatie ervoor dat public Affairs activiteiten als urgent worden beschouwd door andere medewerkers. Aan de andere kant is het voor de Public Affairs adviseur handig om zijn werk goed te kunnen doen, want juist in de gesprekken met bestuurders komen veel relevante onderwerpen aan het licht.

Wat doet een goede Public Affairs adviseur?

-          Houdt zich 70% van zijn tijd bezig met de eigen organisatie
Hoe belangrijk het ook is om te praten met politici en stakeholders buiten de organisatie, voor succes is het vooral van belang dat de interne organisatie aan de slag gaat met de informatie. Daarnaast kan een Public Affairs specialist zijn werk pas echt goed doen als hij goed zicht heeft op de wensen en werkwijze van de organisatie.  

-          Realiseert zich dat Public Affairs veel verder gaat dan alleen de politieke lobby
De lobby in Den Haag hoort er natuurlijk bij, maar het spel gaat behalve over de inhoud van belangen steeds meer om het afremmen of juist aanjagen van de aandacht voor een onderwerp. Welke stakeholders zijn betrokken? Hoe beweegt de maatschappelijke omgeving?

-          Weet hoe de hazen lopen
Zonder goede politieke antenne en kennis van de verschillende besluitvormingsprocessen kan een goede Public Affairs professional niet. Zoals zo vaak, gebeuren dingen last minute. Je moet dan weten dat de ministerraad, voorafgegaan wordt door fractievergaderingen met bewindspersonen. Soms is het realiseren van uitstel van een beslissing het enige dat op korte termijn mogelijk is. Om dat te realiseren moet je feilloos weten hoe de hazen lopen en op welke momenten je nog enige invloed kunt hebben.

-          Zorgt voor goede stakeholderanalyse, heeft kennis van omgevingsmanagement en adviseert op basis van feiten

-          Netwerkt dat het een lieve lust is
Een echte Public Affairs professional houdt van netwerken, het gesprek aan gaan en weet ook welke momenten geschikt zijn om zaken te doen. Zonder goede relaties en relevant netwerk is het bijna onmogelijk om Public Affairs met succes te doen.

Inzicht
Als je weet op welk moment je met welke mensen contact moet hebben en als jij voor je organisatie inzichtelijk kunt maken op welke momenten cruciale besluiten worden genomen die een grote impact hebben op de organisatie, ben je als adviseur van onschatbare waarde voor jouw organisatie. En of er dan Public Affairs of corporate communicatie op je visitekaartje staat, is dan wellicht niet eens het belangrijkst.