Logo Zoeken

Inwoners werken mee aan risicocommunicatie (Galjaardpanel 2015)

21 maart 2017Arjen P. van Leeuwen

In 2015 zond de Veiligheidsregio Twente de bewustmakingscampagne: "Ramp op het Spoor: vaak gewoon rennen!" in voor de Galjaardprijs 2015. Een mooi verhaal over hoe inwoners worden gestimuleerd om na te denken over wat ze het eerste kwartier, als de hulpdiensten er nog niet zijn, zelf kunnen doen. Ook dit is weer een inspirerend verhaal uit de Galjaardinzendingen 2015. De komende weken zullen er meer mooie verhalen worden gedeeld. Telkens stellen we de Galjaardprijs-inzender de vraag: Hoe gaat het nu met jullie project/campagne?

Galjaard-2015.jpg

Wil je het artikel uit Communicatieverhaal Halen 2015/Galjaardboek 2015 over deze aanpak lezen, klik dan hier!

Het project in Borne in 2014 had als doel het vergroten van het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van omwonenden van het spoor. Dit project was geslaagd, maar wel arbeidsintensief. Er is nagedacht over een manier waarop we veel mensen effectief, met relatief weinig inspanning kunnen bereiken. We kwamen op een serious game. Vervolgens is in 2015/2016 een prototype game ontwikkeld en onderzocht door een student Psychologie van de UT op effectiviteit. De resultaten waren positief.

Op basis van deze ervaring zijn we gestart met het bouwen van een ‘echte’ serious game, die we graag willen inzetten in de gemeenten in Twente waar het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor een rol speelt. De game is half april af. Vanaf mei gaan we campagnematig langs deze Twentse gemeenten, waarbij mensen worden gemotiveerd de game te spelen. De game is niet het enige middel dat wordt ingezet. Er worden ook, op basis van de ervaring in Borne, andere interventies ingezet, zoals een bijeenkomst, artikelen in de krant en aandacht op social media.

Een mooi verhaal van één van de genomineerden voor de Galjaardprijs 2015. Wil je meer over deze campagne lezen? Hier lees je het artikel uit het Galjaardboek 2015/Communicatieverhaal Halen. Blijf deze campagne volgen op www.vrtwente.nl