Logo Zoeken

Private én publieke partijen doen een gooi naar de Galjaardprijs 2017

22 februari 2017Paul Tissingh

De focus van de Galjaardprijs is verbreed. Waar de prijs ooit begon als aanmoedigingsprijs voor communicatieprojecten van publieke organisaties, zijn er tegenwoordig veel meer partijen dan alleen overheden betrokken bij de aanpak van en communicatie rondom maatschappelijke vraagstukken. Arjen van Leeuwen won vijf jaar geleden met zijn bureau de Galjaardprijs met de alcoholpreventiecampagne ''Maklukzat’. ‘'Iedereen die betrokken is bij een inspirerende campagne of project rond een publieke opgave, kan nu inzenden en een gooi doen naar de Galjaardprijs 2017.''

galjaard-nieuwe-foto.jpg

Oorspronkelijk was de Galjaardprijs bedoeld voor overheden die communicatie op een wezenlijke manier inzetten in hun publieke taken. De naamgever, Chiel Galjaard, een van de oprichters van de Vereniging voor Overheidscommunicatie (VVO), was hoofd Voorlichting van de gemeente Den Haag en een warm pleitbezorger van aandacht voor specifieke eisen van overheidscommunicatie. Maar de wereld heeft niet stilgestaan. De VVO is Logeion geworden en de overheid is al lang niet meer de enige partij die zich bezighoudt met maatschappelijke vraagstukken. Overheden zoeken juist samenwerking met het maatschappelijk middenveld. Bottom-up ontstaan initiatieven vanuit private partijen en betrokken burgers. Een mooie ontwikkeling, vindt Arjan van Leeuwen, die ook voor nieuwe uitdagingen zorgt aan het adres van communicatieadviseurs: “Het zorgt voor bredere coalities, maar vergt daardoor ook meer afstemming. En lef. Je moet als overheid wel durven om nieuwe wegen te bewandelen en te ontdekken wat werkt.”

Verschuiving
Voor de Galjaardprijs heeft dit ook een verschuiving tot gevolg gehad. Steeds vaker dingen commerciële bureaus mee naar de prijs met een innovatief overheidscommunicatieproject. Van Leeuwen: “In het project Maklukzat werkte ik samen met de Verenigde Drentse Gemeenten. We hebben jongeren zelf laten nadenken over hoe zij hun leeftijdgenoten bewust konden maken van de risico’s van alcoholgebruik. Het concept is later verbreed en succesvol ingezet voor andere maatschappelijke thema’s, zoals jeugdwerkloosheid en energiebesparing.”

Drijfveren
Volgens Van Leeuwen zijn het wel private ondernemers die zich steeds meer bezighouden met publieke vraagstukken, maar gebeurt dit zeker niet puur en alleen vanuit commerciële drijfveren. “Het is het gevolg van verschuivingen in democratische processen. De overheid is niet meer alleenheerser in het publieke domein. De overheid zelf roept burgers op om taken op zich te nemen die van oudsher bij de overheid zelf op het bordje lagen, bijvoorbeeld mantelzorg. Groepen burgers trekken ook steeds vaker taken naar zich toe, denk bijvoorbeeld aan zorgcoöperaties. En ook bedrijven zetten maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds hoger op de agenda, omdat zij weten dat anders hun geloofwaardigheid op het spel staat.”

Aanmelden
Tot 17 maart kun je projecten inzenden via www.galjaarddag.nl. De Galjaardprijs wordt op 11 mei 2017 uitgereikt. Ken jij of werk jij aan een communicatieproject dat alle aandacht verdient, omdat het inspirerend, innovatief en effectief is? Meld het dan aan. De Galjaardprijs is een mooi podium, waarop we vakgenoten en anderen kunnen laten zien wat er te halen is in communicatieland. Inzenden kan via jouw regiojury of zend direct jouw case in door het formulier in te vullen op de website van de Galjaarddag. De regiojury’s vind je op www.galjaarddag.nl.