Logo Zoeken

Hoe stellen we consumenten in staat om beter geïnformeerde beslissingen te nemen?

25 oktober 2016Jan Willem Ebbinge

Met het Centrum voor Strategische Communicatie beoogt Logeion de dialoog tussen wetenschap en praktijk in het communicatievak te stimuleren. Binnen Nederland voeren vele wetenschappers en instellingen onderzoek uit op het gebied van communicatie. Vaak werken ze ook samen, niet alleen binnen Nederland maar ook daarbuiten. Geregeld werkt de wetenschap ook samen met bedrijven. Vanuit de overtuiging dat een beter contact tussen wetenschap en praktijk het belang van het communicatie vak dient, is het goed om te weten wie waarmee bezig is.

communicatielab-landscape.jpg

Onlangs spraken we met hoogleraar professor dr. Edith Smit en universitair hoofddocent dr. Marieke Fransen van de Afdeling Communicatiewetenschap aan de Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen van de UvA.

"Bij de leerstoelgroep Persuasive Communication & Empowerment werken verschillende individuen aan onderzoek op het gebied van communicatie”, zegt Edith Smit. “Er is een duidelijk thema te onderscheiden in al die onderzoeken. Het gaat vaak over de vraag hoe je de consument beter in staat zou kunnen stellen om geïnformeerde keuzes te maken.“

“Denk bijvoorbeeld aan het accepteren van cookiemeldingen als je als consument of burger op een website belandt”, vult Fransen aan. “Er is niemand die de voorwaarden leest voordat hij of zij doorgaat met datgene waarvoor je naar zo’n website komt. Misschien ongewild gaan mensen dan maar akkoord zonder dat ze weten waarmee ze eigenlijk akkoord gaan.”

Empowerment
Er zijn ook veel onderzoeksprogramma’s in Europees verband over dat onderwerp waarbij ze aansluiting zoeken. Een ander voorbeeld van onderzoek binnen de leerstoelgroep gaat over het promotie onderzoek dat onlangs is afgerond naar de manier waarop consumenten het schap in de supermarkt ervaren. Daarbij wordt ook samengewerkt met het bedrijfsleven, omdat die vaak over faciliteiten beschikken die zo’n onderzoek realistischer kunnen maken.

Smit: “We kijken dus nadrukkelijk naar wat we noemen persuasieve communicatie, en dan met name consumer empowerment. Daarmee wil niet gezegd zijn dat het alleen maar gaat over commerciële communicatie. Zo is er onlangs ook promotie onderzoek gedaan naar voorlichting over de deelname aan darmkanker screening bij mensen die minder goed complexe gezondheidsinformatie begrijpen. Wat bepaalt of iemand bereid is daaraan mee te doen? Natuurlijk moeten mensen dat ook kunnen weigeren, maar we willen in ieder geval dat ze een geïnformeerde beslissing nemen Belangrijk hierbij is dat mensen in staat moeten kunnen zijn om informatie te kunnen begrijpen en op basis daarvan een geïnformeerde beslissing te kunnen maken..”

Banden aanhalen
Fransen: “Logeion’s initiatief voor een Centrum voor Strategische Communicatie, waarin wetenschap en praktijk kennis en ervaring kunnen uitwisselen, juichen wij toe. Zelf ben ik bijvoorbeeld benieuwd hoe bedrijven en publieke organisaties onze onderzoeken ervaren. Hebben ze er wat aan? Hebben ze andere vragen of suggesties? Het lijkt me dus leuk en nuttig om de banden aan te halen.” https://www.logeion.nl/kennis/strategische-communicatie 

Communicatielab
Maak nader kennis met het onderzoek en de onderzoekers van het onderzoeksprogramma 'Consumer empowerment: hoe vaardig maken we de consument?'. Op 28 november organiseert Logeion in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam het Communicatielab 'Consumer empowerment: een geïnformeerde beslisser telt voor twee'.  Voor meer info: http://www.logeion.nl/bijeenkomst/218/consumer-empowerment-een-geinformeerde-beslisser-telt-voor-twee/about#.WBBeB3pK7Nk