Logo Zoeken

Er is meer aan de horizon van certificering

24 mei 2016Alfred Klaver

Als kersverse TCC-voorzitter kwam gelijk de vraag op mij af: “Wat ga je doen, ga je een andere koers varen?” In dit blog licht ik een tipje van de sluier op, maar… eerst even voorstellen:
Als manager Opleidingen bij Naktuinbouw - naast mijn rol als manager Communicatie - heb ik de nodige ervaring opgedaan hoe certificering in het ‘groene’ onderwijs werkt. Ik ben onder meer betrokken bij het Groenonderwijscentrum van Greenport Aalsmeer en neem deel aan de klankbordgroep Human Capital Agenda van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Blog Alfred Klaver_Logeion resized.jpg

Achtergrond
Vanuit deze achtergrond en omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan de verdere professionalisering van het communicatievak heb ik mij aangemeld bij de Toetsings- en CertificeringsCommissie (TCC). Onlangs ben ik voorgedragen en benoemd als voorzitter.

Koers
In de afgelopen jaren focuste de TCC zich op de certificering van het post-initiële onderwijs. Dit deed zij in mijn ogen voortreffelijk. Graag zet ik mij als nieuwe voorzitter in – samen met de overige TCC-leden – om niet alleen het reeds opgezette ‘certificeringshuis’ te behouden, maar waar mogelijk ook verder uit te bouwen en aan te laten sluiten op nieuwe wensen vanuit het vak.

Ik wil de waardetoekenning (certificering) van de communicatieopleidingen het liefst zo breed mogelijk inzetten, want certificering binnen een branche kan in mijn ogen meer bieden dan alleen een label aan opleidingen en meerwaarde op je CV (als je de betreffende gecertificeerde opleiding hebt gevolgd). Hierover meer in mijn volgend blog.

De speerpunten 2016
Dit jaar staat in ieder geval de hercertificering van enkele opleiders op de agenda. Mogelijk gaan ook nog enkele ‘nieuwe’ opleiders op voor een certificaat. Verder starten we dit jaar een verkenning op naar de certificering van korte trainingen / modulair onderwijs en de aansluiting van reguliere HBO-(communicatie)opleidingen op het BNP-model.

Leven Lang Leren?
Mijn ultieme wens is om ooit een eenvoudig behapbaar en voor iedereen toegankelijk systeem op te zetten, waarbij je de kennis en vaardigheden van communicatieprofessionals in een bepaalde frequentie tegen het licht houdt. We moeten steeds langer werken, de pensioenleeftijd schuift steeds verder op en de overheid zet in op Leven Lang Leren. Ook daar moet het communicatievak een antwoord op hebben. Het kan in mijn ogen niet zo zijn dat als je éénmaal in je leven een diploma haalt, je daar de rest van je leven op teert. Hoe actiever je in het vak bent, des te meer toegevoegde waarde je biedt aan je werkgever, collega of (interne) klant. En daar komt nog eens bij dat je door een actieve houding een bijdrage levert aan de professionalisering van het communicatievak. Hoe actief ben jij met je vak bezig?

Er is dus voldoende werk aan de TCC-winkel; er zijn nog genoeg uitdagingen. Mijn mouwen zijn inmiddels opgestroopt.

Alfred Klaver, voorzitter TCC