Logo Zoeken

Revolutie in de corporate communicatie

14 april 2016Annemarie van Oorschot

Transitie. Het woord kan ik niet meer horen. Iedere 'leider', of het nu een ondernemer, politicus of hoogleraar is, heeft het in een toespraak binnen vijf minuten over de Nederlandse samenleving in transitie. Vaak gepaard gaande met een dreigende tone of voice of een zorgelijk gezicht. Want transitie staat gelijk aan omwenteling, ontwrichting, revolutionaire veranderingen waarmee de gevestigde orde niet kan omgaan.

Transitie-AnnemarievanOorschot.jpg

Zo niet professor Michael Goodman uit de Verenigde Staten. Hij sprak op 12 april op een Logeion-bijeenkomst bij de Universiteit van Amsterdam over zijn onderzoek naar de Corporate Communications van beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven. Wel gaf hij aan dat uit zijn onderzoek in 2015 naar voren is gekomen dat het vakgebied verandert. De focus komt meer en meer te liggen op interne communicatie. Specifiek noemde hij betrokkenheid van werknemers, bedrijfscultuur en intranet. De externe communicatie – media- en reputatiemanagement -  blijft belangrijk, maar krijgt niet langer de volle aandacht van de corporate communicatiemanager.

"The corporation's culture and employees as corporate ambassadors to external audiences becomes an important element in reputation management", aldus Goodman, die dat heeft vertaald in de uitdaging: "Use employees, executives and customers to build a strong corporate culture".

De snelle opkomst van de sociale media, communities en andere vormen van digitale communicatie liggen natuurlijk ten grondslag aan deze verandering. Dit is nu eens een échte revolutionaire  ontwikkeling, zou je zeggen, maar het woord ‘transitie’ in bovengenoemde heftige betekenis nam Goodman niet in de mond. Hij hield een genuanceerd verhaal over geleidelijke veranderingen en verschuivingen aan de hand van vijftien onderzoeksresultaten. En voor deze ene keer vond ik dat jammer.

Want hoe vaak zeggen die over transitie sprekende leidinggevenden in Nederland niet tegen hun communicatiespecialist dat de sociale media aantrekkelijke gratis communicatiemiddelen zijn die wat vaker ingezet zouden moeten worden? Nieuwe middelen tussen de nieuwsbrieven, websites en brochures, niets meer en niets minder. Hoeveel van die leidinggevenden durven fors te investeren in een sociale media strategie en de daarbij passende ict en training van het personeel? En wie van hen zijn toe aan de organisatorische veranderingen die de betrokkenheid van de medewerkers daadwerkelijk vergroot?

Ik ben ervan overtuigd dat de uitdaging die Goodman schetst - Use employees, executives and customers to build a strong corporate culture – een ingrijpende transitie in organisaties vergt.  De CEO’s van de beursgenoteerde bedrijven in Amerika zien dat misschien in, want een andere conclusie uit Goodmans onderzoek is dat hun budgetten voor corporate communicatie robuust zijn en verder toenemen. Laten ze ons tot voorbeeld zijn.


Annemarie van Oorschot

Goodmans onderzoek is hier te vinden.