Logo Zoeken

Inzicht in de wereld van contentmarketing

20 januari 2016Remco Faasen

Het begrip contentmarketing schoot de afgelopen jaren als een komeet de wereld van de professionele communicatie in. Maar: wat is het eigenlijk? Wat verstaan we eigenlijk onder content? En wat kunnen we ermee? In een helder geschreven publicatie van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie, geeft onderzoeker Christine Liebrecht antwoord op de vragen die velen hebben.

Contentmarketing 2.jpg

Contentmarketing is niet nieuw, concludeert Christine Liebrecht, docent en onderzoeker corporate communicatie aan de Universiteit van Amsterdam al heel snel. In ‘Doelstellingen behalen met contentmarketing’ haalt ze een publicatie uit 2012 aan om deze stelling te onderschrijven. Zo gaat het de hele uitgave door: er is geen aanname of suggestie of Liebrecht weet het wel te onderbouwen. De onderzoekster heeft zich duidelijk vastgebonden in de materie en is niet over één nacht ijs gegaan. Dat blijkt wel uit het uitgebreide literatuuronderzoek (de literatuurlijst telt ruim 5 pagina’s), gevolgd door een experimentele studie en survey.

Dat alles heeft een bijzonder informatieve publicatie opgeleverd die antwoord geeft op de hoofdvraag ‘Welke content kan in welke hoedanigheid het best ingezet worden om contentmarketingdoelstellingen te behalen?’ en de subvragen ‘Wat is contentmarketing?’, ‘Wat is content?’ en ‘Welke doelen kun je nastreven met contentmarketing?’.

Redenen voor contentmarketing

Contentmarketing is volgens Liebrecht ontvangergericht, doelcentrisch en verloopt vooral via de eigen mediakanalen van een boodschapper. Om het soms wat ruime begrip beter begrijpbaar te maken, heeft ze de belangrijkste redenen voor contentmarketing voor Amerikaanse en Nederlandse bedrijven tegenover elkaar gezet en gaat ze in op de overeenkomsten tussen de inhoud en de vorm van de content. Met behulp van bevindingen uit de literatuur worden inhoudelijke contentkeuzes en de gevolgen van die keuzes besproken.

De publicatie van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie (SWOCC) geeft inzichten in het maken van keuzes voor de afzender van content. Liebrecht haalt een praktijkvoorbeeld aan om te tonen dat identieke content door de ontvanger als geloofwaardiger wordt beoordeeld als de afzender wijzigt. Nog een opmerkelijke conclusie: interactieve content in de vorm van een video of hyperlink zorgt niet voor meer online betrokkenheid dan weinig interactieve content. Met andere woorden: een eenvoudige Facebookupdate kan meer effect hebben dan het delen van een gelikte video.

Experiment en survey

Om een concreter beeld te krijgen van welke content in welke hoedanigheid leidt tot het bereiken van welke contentmarketingdoelen, heeft Liebrecht een experiment en een survey uitgevoerd. Met het experiment is nagegaan hoe verschillende contentuitingen kunnen bijdragen aan het behalen van contentmarketingdoelstellingen. Daarmee draagt de SWOCC-publicatie een steentje bij aan de schaarse literatuur over contentmarketing of onderdelen daarvan. Om ook meer over de aantrekkingskracht en relevantie van content bij de ontvanger te weten te komen, is een aantal surveyvragen gesteld.

Zonder zich in details te verliezen gaat Liebrecht in op de bevindingen uit onderzoek en survey die deels aansluit bij wat ze al had geconcludeerd uit het literatuuronderzoek: tekstcontent vergroot het merkvertrouwen meer dan videocontent, contentmarketing met tekst wordt geloofwaardiger gevonden dan met video en statische content leidt tot een betere reputatie van het merk dan dynamische content. Content waarin de merknaam en het logo prominent naar voren komt speelt overigens geen rol bij het realiseren van contentmarketingdoelstellingen.

Antwoord op onderzoeksvragen

In het laatste hoofdstuk geeft Christine Liebrecht antwoord op de onderzoeksvragen en biedt ze uitermate handig in vraag-antwoordvorm adviezen die contentmarketeers zich zouden moeten stellen bij het opzetten van een contentstrategie. Met tenslotte een korte blik op de toekomst wordt een nuttige en leerzame SWOCC-publicatie afgesloten. ‘Doelstellingen behalen met contentmarketing’  is een bijzonder welkome publicatie in een vakgebied waarvan het soms lijkt of alles en iedereen het erover heeft zonder precies te weten wat het nu inhoudt.

Doelstellingen behalen met contentmarketing van Dr. Christine Liebrecht is alleen te bestellen voor begunstigers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie (SWOCC)