Logo Zoeken

Kick-off Serious Ambtenaar 2015 – The Next Step?

9 september 2015Livia de Metz

Op woensdag 1 september jl. ging de vijfde editie van Serious Ambtenaar feestelijk van start. Onder die noemer doneren inmiddels tientallen (overheids)instellingen aan het jaarlijkse Serious Request van radiozender 3FM en het Rode Kruis. U weet wel, dat spektakel rond het Glazen Huis vol hongerige DJ’s van radio 3 FM. Fascinerend staaltje communicatie (en psychologie). Het Huis staat eind dit jaar in Heerlen en de opbrengst van de collecte is dan bestemd voor ‘The Next Generation’ in oorlogs- en conflictgebieden: kinderen en jongeren die leven onder de meest extreme omstandigheden en daardoor weinig kans hebben op scholing en ontwikkeling.

serious-ambtenaar-afbeelding.jpg

Organisaties die meedoen aan Serious Ambtenaar mogen in ruil voor een donatie van € 5000 een vraagstuk voorleggen aan een gelegenheidsteam van deskundige vrijwilligers, vaak ambtenaren van elders. Doorgaans gaat het om een vraagstuk waar de organisatie zelf niet aan toekomt, om wat voor reden dan ook.

Die frisse aanpak door buitenstaanders in combinatie met enige tijdsdruk levert vaak goede, bruikbare ideeën op. Na twee dagen moet er een plan liggen dat de opdrachtgever ziet zitten, waarmee hij aan de slag kan en wil – en daarmee is de opdracht afgerond. Serious Ambtenaar is een groot succes, ook voor Serious Request; de opbrengst in 2014 was maar liefst 755.555,50 euro.

Serious Ambtenaar wil meer
Tijdens de kick-offbijeenkomst op 1 september maakte de organisatie bekend dat Serious Ambtenaar zich gaat richten op meer samenwerking tussen publieke en private sector en maatschappelijke organisaties. Maatschappelijke vraagstukken worden immers steeds complexer en samenwerking tussen overheid, onderwijs, ondernemers en burgers is essentieel om tot oplossingen te komen, aldus de organisatie. Daarom roept Serious Ambtenaar dit jaar ook organisaties uit andere sectoren en andere generaties op om deel te nemen en bij te dragen, onder de naam Serious Society en Serious Student. Ik hoop dat daarbij ook het oorspronkeiijke idee overeind blijft om ambtenaren ‘over de schutting te laten kijken’ bij andere overheidsinstellingen, in beweging te brengen met nieuwe ideeën en contacten. Het één sluit het ander natuurlijk niet uit.

 Win-win-winmodel
Eigenlijk is Serious Ambtenaar – onder meer - een fascinerend voorbeeld van crowdsourcing, een correctie op het hokjes- en marktdenken. Out of the box. Het initiatief trekt energie en creativiteit los uit onvermoede bronnen en biedt een win-win-winmodel; de donerende organisatie krijgt bruikbare oplossingen voor het ingebrachte vraagstuk, Serious Request krijgt geld voor het goede doel en de vrijwillige deelnemers houden een goed gevoel over aan hun belangeloze inzet. Ik spreek uit ervaring; afgelopen jaar dacht ik mee met de gemeente Delft, over de prille samenwerking tussen de zgn. integrale toegangsorganisatie en het ambtelijk apparaat. En als het even kan ben ik er komend jaar weer bij want het is leuk, inspirerend, prikkelend om je expertise op die manier in te zetten, voor de samenleving èn voor Serious Request. Ik geloof ook in die frisse blik van buitenaf. In andere context noemen we zoiets ‘extern deskundigen’, taskforce – of breekijzer. Zo’n werkwijze kan veel tijd en geld besparen dus echt; ik ben benieuwd wanneer mijn eigen gemeente mee gaat doen.

The Next Step
Toch vraag ik me af wat er na afloop van Serious Ambtenaar gebeurt met die tientallen frisse, goede ideeén. Belandt al dat moois in virtuele bureaulades of komen sommige ideeën tot uitvoering? Oftewel; waar doen de vrijwilligers het eigenlijk voor? Voor het goede doel natuurlijk, maar zelfs Serious Request biedt geen excuus voor eventuele verspilling van belastinggeld. Zeker nu samenwerking wordt gezocht met de private sector en maatschappelijke organisaties groeit de behoefte aan enige rapportage achteraf, vooral niet te formeel of zwaar maar toch; een vorm van verantwoording. The Next Step. Want vrijwilliigers werken vrijwillig, maar lniet voor niets.

 Op www.seriousambtenaar.nl vind je meer informatie, ook over aanmelding. Tot ziens!