Logo Zoeken

‘Ga maar even zitten….’

25 januari 2015Ella Broos

Veel gestelde vraag: ‘Waarom vind jij dat de beroepsvereniging zich met certificering moet bezig houden?’
Veel gegeven antwoord: ‘Ga even zitten, dan leg ik het je uit.’

Tja, ’t is geen eenvoudige materie, dat certificeren. Daar heb je even tijd voor nodig. En toch zou ik een korter antwoord kunnen geven: ‘Communicatie is toch een vak!’

blog+ella.jpg

Ik weet dat dat antwoord voor veel van mijn collega’s niet volstaat. En toch is dat de kern van de zaak. Met het certificeren van communicatieopleidingen laten we als beroepsvereniging zien dat het communicatievak geen paraplubegrip is voor alles wat met interactie te maken heeft. En ook niet het smalle gebied van het produceren van folders en websites, wat organisaties er ook vaak van maken. Het is een vak met kaders, waar competenties en niveaus bij horen. Een vak waar het onderwijs gericht een stevige basis voor kan leggen.

Veel gestelde vraag: ‘Wat houden die beroepsniveauprofielen nu eigenlijk in?’ Veel gegeven antwoord: ‘Ga even zitten, dan leg ik het je uit.’

De kern van de opleidingscertificering die de TCC uitvoert, bestaat uit de Beroepsniveauprofielen (bnp’s). Je kunt ervan vinden wat je wilt, maar deze matrix geeft wel een houvast, hoe abstract soms ook. Het ‘vangt’ het vak en daar verdienen de ontwerpers ervan lof voor. Dat het vak zich ontwikkelt, spreekt voor zich. De bnp’s zullen ook mee-ontwikkelen, voorspel ik. En zo hoort het ook.

Zo zal de methodiek van certificering die we als TCC de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, zich wellicht ook ontwikkelen. Een aantal uitgangspunten blijft ongewijzigd: de bnp’s vormen de kern, de auditcommissie is geheel onafhankelijk en naast certificeringsexpertise zal er ook altijd communicatie-expertise in vertegenwoordigd zijn. Tot nu toe is de ervaring dat certificeringstrajecten veel nieuwe inzichten geven aan de deelnemende opleidingen. Niet alleen kunnen zij zich onderscheiden in de markt met hun behaalde certificaat, maar ook hebben ze handvatten gekregen om hun opleidingen te verbeteren, aan te scherpen, toetsbaar te maken. Daar zijn ze unaniem blij mee.

Veelgestelde vraag: ‘ Wat vind je nou zo leuk aan het voorzitterschap van de TCC?’ Veel gegeven antwoord: ‘Ga even zitten, dan leg ik het je uit...’