Logo Zoeken

Duurzaamheid verkoopt niet. Of wel?

25 januari 2015Celia Noordegraaf

Wie wil weten waar het met MVO naar toe gaat, kan terecht in het Trendrapport 2015, dat op 20 januari 2015 op het nieuwjaarsevenement van MVO Nederland is gepresenteerd. Auteurs Marije Klomp en Jos Reinhoudt hebben een groot aantal experts geïnterviewd en komen tot zeven MVO-trends. De trends laten zien met welke ontwikkelingen de voorhoede bezig is en waar kansen liggen voor bedrijven. Voor marcomprofessionals is Trend 5 interessant: duurzaamheid verkoopt niet. Toch blijkt uit het rapport dat duurzaamheid aan de winnende hand is.

LOGNW_blogcelia.jpg

Meer dan ooit te voren worden bedrijven afgerekend op de maatschappelijke waarde die ze toevoegen. Trend 1: van winst naar waarde  beschrijft hoe het oplossen van maatschappelijke vraagstukken steeds meer het uitgangspunt wordt bij bedrijven. Trend 2: exit fossil laat zien dat sooner or later het einde van het fossiele tijdperk nabij is. Bedrijven worden steeds inventiever in het vinden van alternatieve oplossingen. In Trend 3: smart sustainabity wordt duidelijk dat duurzaam en slimme technologie steeds meer samenvallen. Afval vormt steeds vaker de basis voor interessante verdienmodellen, laat Trend 4: het potentieel van het teveel zien. Handelsketens veranderen – trend 6 – en Trend 7: duurzaam = dat je lang meegaat slaat niet alleen op spullen, maar ook op mensen.

Verhaal

Consumenten kopen vooral op basis van prijs, kwaliteit, gezondheid, korte termijnprikkels, etc. Duurzaamheid is zelden een verkoopargument. Toch stijgt de verkoop van duurzame producten. Koplopers hanteren vaak heel andere strategieën, zoals storytelling. Ze spelen bijvoorbeeld in op lokale betrokkenheid, community-gevoel, kleinschaligheid, gezondheid, authenticiteit of ambachtelijkheid. Het Trendrapport laat vijf succesvolle aanpakken zien van duurzame consumentenmarketing. Wat goed werkt is het verhaal achter de dienst of het product laten zien. In het Trendrapport worden vele praktijkvoorbeelden genoemd.

Feedback

Ook al zijn we er nog niet, de laatste tijd wordt steeds meer bekend over de effectiviteit van communicatie gericht op gedragsbeïnvloeding bij consumenten. Zo presenteerden NS en Urgenda de resultaten van een onderzoek naar gedragsinterventies bij het Low Car Diet. Extra duurzame gedragsverandering bleek mogelijk door het nieuwe gedrag te ondersteunen met een persoonlijk reisplan, wekelijkse feedback over de eigen prestaties en telefoontjes die de medewerkers aanzetten tot actie en complimenteren. De komende tijd vindt meer onderzoek plaats op het gebied van MVO en communicatie, bijvoorbeeld een onderzoek naar de rol die duurzaamheid speelt in het beslissingsproces van de consument bij de aankoop van textiel. O.a. in het kader van Ambitie 2020, een programma gericht op versnelling en verdieping van MVO. Wil je meedenken, meld je bij c.noordegraaf@mvonederland.nl