Logo Zoeken

Transparantie in jaarverslagen

10 november 2014Celia Noordegraaf

Wat zou er in 2015 in het jaarverslag van Air France-KLM staan over de bestuurscrisis in oktober 2014? En hoe gaat Philip Morris rapporteren over de fabrieksluiting in Bergen op Zoom? Bedrijven wringen zich  regelmatig in allerlei bochten om negatieve ontwikkelingen te verzwijgen, terwijl ze door openheid  veel meer goodwill zouden kunnen winnen.  Transparantie over goede én minder goede zaken is een must in moderne communicatie. Communicatieprofessionals weten dat allang, maar waarom gebeurt het desondanks niet?

LOGNW_kristalprijs_landscape.jpg

What still went wrong
DSM won in 2012 een belangrijke prijs voor transparantie. Wat de jury onder meer erg sterk vond, was de aandacht voor zaken die mis gingen, beschreven in het hoofdstuk ‘What still went wrong’. DSM vermeldde hier onder meer dat 24 medewerkers zijn ontslagen omdat ze zich niet hebben gehouden aan de business principles. De organisatie gaf hiermee een duidelijk en gedurfd signaal af naar medewerkers en samenleving dat dergelijk gedrag niet wordt getolereerd. Ook Mondial Movers, een innovatief verhuisbedrijf heeft aandacht voor zaken die minder of anders lopen dan gepland in het hoofdstuk ‘Twijfels’.  Zo bericht het bedrijf in 2012 eerlijk over de tegenvallende opbrengsten van een duurzame energievoorziening en de moeilijkheden waar het bedrijf tegenaan loopt bij het vormgeven van het diversiteitsbeleid. In 2013 wordt melding gemaakt van de juridische problemen rondom een Europese aanbesteding en de zienswijze van het bedrijf hierop.

Kristalprijs
Communiceren over negatieve bedrijfsontwikkelingen is het thema van de Kristalprijsuitreiking op 20 november a.s., waarvoor AkzoNobel, NS en KPN zijn genomineerd. De Kristalprijs wordt uitgereikt aan het meest transparante maatschappelijk jaarverslag van Nederland. In de Transparantiebenchmark worden ruim 450 bedrijven op dat punt met elkaar vergeleken. Elk van de drie bedrijven heeft zich veel moeite getroost om niet alleen over de financiële resultaten te rapporteren, maar ook over de ecologische en de sociale aspecten. Daarmee inspireren zij andere bedrijven en versterken zij hun eigen reputatie. Zo stelde NS de eerste ‘milieuverlies-en-winstrekening’ van Nederland op, een overzicht van de opbrengsten én de kosten van haar bedrijfsvoering voor het milieu en de maatschappij in Nederland. Negatieve impact hebben bijvoorbeeld de CO2-uitstoot of de productie van afval. Positieve impact heeft een reiziger die de trein neemt in plaats van de auto. Carola Wijdoogen, directeur Duurzaamheid NS, is niet voor niets uitgeroepen tot MVO-manager van het jaar.

Durf
Door álle kosten van de bedrijfsvoering transparant te maken, ontstaan nieuwe inzichten die bruikbaar zijn voor het stellen van prioriteiten en leiden tot innovatie. Transparantie is een cruciale factor bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door transparantie ontstaan inzicht en maatschappelijke betrokkenheid. Transparantie vraagt lef, en kan als je het goed doet bijdragen aan een betrouwbare reputatie. Onder leiding van Harry Starren vindt 20 november een discussie plaats waarbij vertegenwoordigers van Imtech, SBM Offshore en NS open spreken over hun ervaringen met communicatie over negatieve zaken. Keynote speaker Cees van Riel bespreekt de effecten van transparantie over negatieve bedrijfsontwikkelingen voor je reputatie.  Ik hoop dat er veel collega’s meekomen met hun CEO of CFO op 20 november in Nieuwspoort.