Logo Zoeken

Een beetje conflict helpt!

6 november 2014Guido Rijnja

Jarenlang heb ik geloofd dat we als beroepsgroep moeten proberen conflicten te voorkomen of weg te werken. Klinkklare onzin. Een beetje weerstand helpt. Sterker nog, zonder tegenspel leren we nauwelijks. Op 26 november organiseert Logeion daarom een bijeenkomst hierover bij het Marine Etablissement Amsterdam.

LOGNW_conflict.jpg

Botsing, strijd, meningsverschil: je kunt er als communicatieadviseur niet om heen. Ze leiden tot werkstress, het thema dat deze week centraal staat. En juist die stresservaring zet aan tot leren, innoveren en betere besluiten. Zegt De Dreu, die uit onderzoek in 2009 al opdiepte dat mensen die in hun werk geen spanning tegenkomen, ook hun prestaties zien teruglopen.

Wat leren we dus uit het omgaan met werelden van verschil in communicatie? Op het Marineterrein in Amsterdam vertelt reserve-officier Cees van Doorn over zijn missie naar Afghanistan: wat kun je met communicatie bereiken in situaties waar het er écht op aankomt. Met Els van der Pool van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen ontleende ik aan enkele ingrijpende conflictsituaties in Nederland een werkmodel. Daarin staat de vraag centraal hoe je onderstromen herkent en bijvoorbeeld de waarden aanspreekt die ervoor mensen toe doen. Pas die ‘WaardeRing’ toe op jouw werk. Defensie zou Defensie niet zijn om ons juist op eigen terrein te laten oefenen met het bouwen van een brug - en met exerceren.      

Alles draait om het snappen van tegenspel. Dat als iemand ergens tegen is, hij of zij ook ergens wél naar verlangt. Dat het bij twijfel heerlijk is als je die twee-strijd onder woorden kunt brengen. En dat we in plaats van een glad en glanzend verhaal vaak zoveel meer kunnen bereiken als we de werkelijkheid benutten: wat mensen doen, zeggen, beweegt. Dan voeg je letterlijk en figuurlijk waarde toe. 

Welkom dus op 26 november. Toen ik me in dit bijzondere thema ooit verdiepte, popte als titel van het proefschrift op: ‘Genieten van weerstand’. Hoe tegenstrijdig dat ook klinkt, ik zie steeds meer bewijzen dat het kan. En anders moet je me natuurlijk onverschrokken tegenspel bieden.  

Guido Rijnja is communicatieadviseur bij de Rijksoverheid en verzorgt met Cees van Doorn en Els van der Pool op 26 november in Amsterdam de werksessie ‘Bruggen bouwen in een wereld van verschil’. Lees hier meer over de bijeenkomst.