Logo Zoeken

Engelse woorden versterken je imago niet (en andere Nijmeegse wijsheden)

21 mei 2014Guido Rijnja

Ook al neemt het gebruik van Engelse woorden in onze taal toe, uit onderzoek blijkt  dat dit niet wezenlijk bijdraagt aan meer begrip of waardering voor een product of organisatie. Dit zei Marinel Gerritsen deze week tijdens het tweede Communicatielab van Logeion. In Nijmegen was de afdeling Communicatie- en Informatiewetenschappen van de Radboud Universiteit gastheer. Centrale vraag tijdens de bijeenkomst: overtuigend communiceren, hoe doen we dat?

LOGNW_ComLab-nijmegen.jpg

Hans Hoeken besprak hoe emoties de ontvankelijkheid voor verhalen sturen en het perspectief van waaruit je vertelt het verschil kan maken. Enny Das maakte duidelijk dat fear appeals bij defensieve ontvangers afketsen op een muur van ernst en kwetsbaarheid en hoe kansrijk het is mensen vanuit een positieve stemming aan te spreken. Wyke Stommel ging in op de wezenlijke betekenis van contact om interactionele dilemma’s in online communicatie te tackelen. Het tweede Communicatielab werd goed bezocht. Het verbinden van wetenschappelijk onderzoek met de communicatiepraktijk -en vice versa- is een belangrijke ambitie van Logeion.

Bekijk de presentaties van de onderzoekers.

De werkgroep Wetenschap-Praktijk oriënteert zich nu op de volgende editie. Op de vraag welke universiteit men een volgende keer wil bezoeken klonk ‘Wageningen’. Meer informatie bij Guido Rijnja (g.rijnja@minaz.nl)  van de werkgroep of bij Eveline Boerrigter van het bureau (eboerrigter@logeion.nl).