Logo Zoeken

Ambassadeurschap creëert eigenaarschap: Maklukzat!

6 februari 2014Arjen van Leeuwen

Communicatie is niet alleen van communicatie. Dit inzicht is de grootste zegen voor ons vak. We vragen anderen ook iets te vinden en ook bij te dragen! Dat is best spannend en vereist van ons straf advieswerk en spiegelvaardigheden om een passende inzet te krijgen.

LOGNW_Arjen-van-Leeuwen-Blog.jpg

Een projectleider doet bijvoorbeeld om de week verslag van de afgelopen week, maar ook een vooruitblik naar de komende week. Hij/zij gebruikt eigen taal, maar voelt ook de verantwoordelijkheid om het eigen netwerk te informeren over de voortgang in het project. Dit gaat niet altijd vanzelf, maar de vraag: "heb je de afgelopen week niets gedaan voor het project?" is vaak voldoende om een goed verhaal te krijgen wat er allemaal is gebeurd. In het begin voelt het misschien nog als verantwoording afleggen, maar al snel zijn het mooie, herkenbare verhalen uit het veld.

Voor de inwoner gaat hetzelfde op. Zorg dat ze regelmatig in de gelegenheid worden gesteld om hun verhaal te doen, maar laat ook zien welke bijdrage ze leveren en hoe ze groeien in het project! Zichtbaarheid en gehoord worden zorgt voor betrokkenheid!

De verhalen van collega's en inwoners inspireren en zorgen ervoor dat ook anderen gaan deelnemen: goed voorbeeld doet volgen. Zo vergaat het eenieder die op dergelijke wijze verslag doet van zijn werk of betrokkenheid/zorg bij een project. Men wordt langzaamaan als mede-eigenaar gezien en aangesproken.

Doelgroep bepaalt
Steeds vaker kies ik ervoor om samen met de opdrachtgever en de doelgroep(en) om tafel te zitten en te ontdekken hoe we wensen dat er in welke situatie wordt gecommuniceerd. Dit gaat dan nadrukkelijk over aandacht (respect), zorgvuldigheid (wat, wanneer, hoe) en de gewenste inzet van middelen. De zorg voor communicatie leggen we vast en toetsen we bij al onze inzet. Dat wat je hebt afgesproken, moet kloppen met alles wat je doet.

Verhalendeler
De communicatieadviseur verzamelt de verhalen en deelt deze door. Zo worden verhalen zichtbaar voor een breed netwerk en zijn ze verpakt in aantrekkelijke vormgeving wat de positieve uitstraling versterkt. Dit samenbinden en doordelen is cruciaal om zichtbaarheid/herkenbaarheid te vergroten. Prachtig neveneffect door dit te doen, is de waardering die dit geeft ("wat een zorg om ons te informeren") alsook wat het doet voor het moraal van alle betrokkenen. Door zowel collega's als marktpartijen op deze manier verhalen te laten delen (ongeacht de positie of mening) en deze samengevat door te delen, zorgt voor gedeeld eigenaarschap: ieder levert een aandeel! Verhalen zijn een prachtig instrument om mensen te verbinden en kennis en passie te delen.

Communicatieprofessionals, maar ook de betrokken bestuurders, kunnen fantastisch hun rol spelen als ambassadeur van het project, puur door het doordelen van de mooie verhalen van alle betrokkenen. Ambassadeurschap is niet meer dan door verhalen te delen iedereen te waarderen. Op eenvoudige wijze maakt ons ambassadeurschap anderen nadrukkelijk mede-eigenaar!

Jongeren de baas
In 2012 won Maklukzat de Galjaardprijs en Publieksprijs voor Overheidscommunicatie. We, de twaalf Drentse Gemeenten, hebben jongeren uitgedaagd om uit te zoeken hoe het zit met de risico's van alcoholgebruik op jonge leeftijd en ze gevraagd hier een eigen campagne over te maken. Zij ontdekten dat drank "je hersenen totaal kapot maakt" en wisten dit te vertalen naar een eigen pakkende aanpak richting leeftijdgenoten, ouders en alcoholverstrekkers. Zeventien jongerenteams wisten zo op een eigen wijze heel veel te bereiken! En wat deden wij? We deelden slechts de verhalen, volgden de jongeren en hun prestaties zowel online als offline en gaven ze vooral het podium. Ze waren blij gezien te worden: waardering! En ze maakten het vertrouwen meer dan waar!

Ook bij de Galjaardprijs kregen ze het podium. Merel (15) en Hilbert (15) van team GoZeroProcent vertelden over hún campagne en alle successen (waar ze heel trots op waren). De jongeren waren eigenaar van de campagne op een door ons gekozen thema! Vanuit communicatie hoefden we slechts te laten zien waartoe deze jongeren allemaal toe in staat zijn.

Inmiddels wordt het Maklukzat concept toegepast op heel veel onderwerpen, waaronder: jeugdwerkloosheid (NoorderBaanBattle.nl, zie hier artikel: stop de betutteling), gezond leven (FunFitPit.nl), risico's alcoholgebruik (van16naar18Maklukzat.nl) en energiebesparing (EnergyChallenges.nl). We delen de verhalen van de jongerenteams en zo inspireren ze elkaar! Overal is het credo dat de doelgroep op speelse wijze in beweging wordt gebracht, wij de verhalen delen en zij trots eigenaar zijn van hun eigen oplossing van het (ons) probleem. Doelgroepen betrekken? Maklukzat!

Ambassadeurs van ons vak
Als vakgenoten zouden we veel meer ambassadeur mogen zijn van ons vak. Door vooral te laten zien wat anderen doen, laten we meteen merken wat wij doen! Communicatie wordt pas wat als er inhoud bij komt kijken. Door de mooie verhalen te delen uit de projecten waar je bij betrokken bent, gun je de ander de spotlight en iedereen snapt dat jij er vanuit communicatie wat mee van doen hebt!  

In die zin mogen we met z'n allen ook kritisch kijken naar ons profiel én gedrag op de social media. Zien wij onszelf als ambassadeur van ons werk, organisatie en/of opdrachtgever en werken we steevast aan een goede eerste indruk? Wanneer wij in staat zijn anderen te laten schitteren dan straalt het communicatievak vanzelf mee. Wij bestaan tenslotte er slechts voor om anderen zichtbaar te maken en informatie te delen naar behoefte van zender en ontvanger. Wij kunnen ervoor zorgen dat er verhalen worden gedeeld en gelezen. Ambassadeurschap zorgt voor gedeeld eigenaarschap!

Galjaardag: het delen van verhalen
De Galjaarddag is een feestje. Al jaren kiezen we, heel traditioneel, op die dag het mooiste staaltje publieke communicatie. Uit alle inzendingen hebben we dan drie finalisten gekozen en kiezen we op de Galjaardbijeenkomst de winnaar van de Galjaardprijs.

De Galjaarddag, maar eigenlijk het hele jaar door, willen we nu vooral inzetten om het podium te bieden aan mooie verhalen, bijzondere projecten, uitstekende campagnes en uitzonderlijke cases waarbij ons mooie communicatievak een opvallende, effectieve, creatieve en misschien wel innovatieve rol heeft gespeeld. De inzet om je verhaal te willen delen zou dan ook moeten zijn om vakgenoten te laten zien waar je trots op bent en/of wat je graag doet ongeacht of je in aanmerking wil komen voor de Galjaardprijs

Het is jammer als we met het kiezen van een Galjaardprijswinnaar andere verhalen niet delen met vakgenoten, die mogelijk op een ander onderwerp of inzet aanhaken. Wie kent de andere, mooie, verhalen van de andere twee finalisten van 2012? Wie heeft alle inzendingen voor de Galjaardprijs 2012 nog helder op het netvlies? Elke inzet verdient zijn eigen waardering en een plekje op de eregalerij zodat we allemaal kunnen profiteren van andermans specifieke ervaring op het moment dat wij er aan toe zijn.

Het vertellen van verhalen inspireert en helpt elke professional om dat te vinden wat je nodig hebt in je eigen werk. Als wij de kunst verstaan om regelmatig verhalen en casussen uit de praktijk te delen, laten we pas echt zien dat ons werk de moeite, en dus het delen, waard is. We zijn mede-eigenaar van het onderwerp/project waar we bij betrokken zijn en worden hiermee ook ambassadeur van ons mooie vak!

Arjen P. van Leeuwen
Van Leeuwen Communicatie/Maklukzat
Inspiratie. Communicatie. Strategie. Eigenaarschap. Co-creatie