Logo Zoeken

Chemie praktijk-wetenschap Communicatielab TU Delft

21 november 2013Elizabeth de Groot

Vermeng praktische met wetenschappelijke ingrediënten en de chemie doet de rest. Tijdens het Communicatielab aan de TU in Delft van afgelopen 19 november bleek dat het samenbrengen van praktijk en wetenschap voor beide partijen tot interessante vragen, discussies en inzichten leidde. Een paar voorbeelden:

LOGnw-Comlab-19nov13.jpg
  • Hoe kunnen wetenschappers nou eigenlijk bijdragen aan de professionalisering van het communicatievak? Wetenschappers kunnen – binnen de grenzen van hun expertise – professionals helpen bij het verkrijgen van zicht op de complexiteit van een praktisch communicatievraagstuk. Vervolgens kunnen zij helpen bij het vinden van een grondig en genuanceerd antwoord op een dergelijk vraagstuk.
  • Waarom zijn theoretische, wetenschappelijke modellen belangrijk voor praktische communicatievraagstukken? Theoretische modellen leggen naast het ‘wat’ ook het ‘waarom’ van concepten en processen uit. Ze kunnen een nauwkeurige uiteenzetting van een specifiek vraagstuk bieden, maar ook inzicht geven in werkprocessen, diagnosestelling en besluitvormingsprocedures die van belang zijn bij de aanpak van het vraagstuk.
  • Hoe kan kennis over wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan het vinden van antwoorden op of oplossingen voor praktische vraagstukken? Illustraties van wetenschappelijk onderzoek tonen aan welke communicatiemiddelen en –situaties geanalyseerd kunnen worden, en welke stappen genomen moeten worden om ze te analyseren. Ook kan onderzoek naar communicatiemiddelen en –situaties laten zien hoe de effectiviteit ervan in de realiteit kan worden getest en voorspeld.
  • Hoe kunnen professionals wetenschappers op weg helpen? Professionals bieden input voor verder wetenschappelijk onderzoek, zij kunnen aangeven welke praktische vraagstukken of uitdagingen actueel zijn en waarover nog veel onwetendheid bestaat. Daarnaast kan hun praktische ervaring helpen bij het kritisch reflecteren op en aanvullen van zowel theoretische als methodologische assumpties.

De lezingen van wetenschappers Steven, Maarten, Nick en Caroline werden bijgewoond door een enthousiast publiek van praktijkprofessionals. Toen Logeion bij de afsluiting van het Communicatielab in Delft aan het publiek vroeg of zij behoefte hadden aan meer Communicatielab-bijeenkomsten was het antwoord volmondig ‘ja!’ Logeion voldoet uiteraard graag aan deze behoefte. Vandaar dat er inmiddels een volgend Communicatielab gepland staat in 2014. Dit lab zal plaatsvinden aan de afdeling Communicatie- en Informatiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Meer details over datum en lezingen volgen op de Logeion-website.