Logo Zoeken

Column C#7: Let’s (inter)act!

16 oktober 2012Noelle Aarts

De kloof tussen overheid en burgers is een voortdurend terugkerend gespreksonderwerp, niet in de laatste plaats binnen de overheid. En terecht: uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de Nederlandse burgers zichzelf onvoldoende herkent in het handelen van de overheid. Maar onderzoek laat ook zien dat burgers, als ze over beleid praten, wel degelijk verwijzen naar de bronnen die de overheid hen aanreikt. Ze gebruiken voortdurend woorden en zinnen die rechtstreeks uit beleidsdebatten komen. Politici doen op hun beurt graag uitspraken waarin zij burgers aan het woord laten: ‘Ik sprak een dame uit Meppel.’ Zo wekken ze de suggestie echt wel te weten wat er leeft onder de mensen.

Lognw_Noelle-Aarts-2.jpg

En dan toch die verbroken verbinding; de idee dat er niet geluisterd wordt. Een probleem dat zich niet beperkt tot overheid en burgers. Ook de wetenschap ligt nogal eens onder vuur, artsen hebben te maken met kritische patiënten die zelf adequate behandelingen zoeken en bedrijven zijn druk de relaties met hun grillige klandizie te onderhouden. Het is kennelijk niet makkelijk de naaste omgeving te kennen en te betrekken.

Die omgeving bestaat uit mensen die voortdurend met elkaar communiceren om situaties en gebeurtenissen te duiden en dingen voor elkaar te krijgen. De vraag is wat communicatieprofessionals kunnen doen om meer zicht te krijgen op wat mensen met elkaar bespreken. Aandacht voor het informele discours, de gesprekken onder ons, na afloop van een bijeenkomst, in lunchpauzes of op online fora, kan houvast bieden. In deze gesprekken zoeken mensen met elkaar naar betekenissen, worden meningen en opvattingen gevormd, aansluitend bij de alledaagse beleving van de betrokkenen.

In het zojuist verschenen boekje van Erik Reijnders, Wat vinden we er nou écht van?, staan belangrijke inzichten en richtlijnen voor een effectieve dialoog met de omgeving. Het uitgangspunt is steeds interactie: wat gebeurt er tussen mensen? Dit is ook het startpunt voor het seminar Let’s (inter)act, georganiseerd door de Hogeschool Utrecht op 27 september. Op deze bijeenkomst gaat het over de betekenis van gesprekken. Hoe kunnen we gesprekken analyseren en vooral ook: hoe kunnen communicatieprofessionals het gesprek aanwenden om hun doelen te bereiken? Ik ben erbij, u ook?

Noelle Aarts Bijzonder hoogleraar strategische communicatie (Logeion-Leerstoel)

Deze column stond in Logeion-magazine #C7 van september 2012.