Logo Zoeken

Wil jij graag bijdragen aan de ontwikkeling van de beroepsniveauprofielen (BNP)?

Personal growth

Het stimuleren van de ontwikkeling van het communicatievak is één van de speerpunten van Logeion. Dat doet we op verschillende manieren. De beroepsniveauprofielen spelen daarin een belangrijke rol omdat het een methodiek (en tool) is die je helpt bij jouw professionele ontwikkeling.  

De methodiek en bijhorende tool zijn door Logeion ontwikkeld. De BNP-commissie heeft een strategische rol die gericht is op de aansluiting op de dagelijkse praktijk én de komende ontwikkelingen. Hiervoor zoeken we enkele vakgenoten die mee willen doen in deze kennis-, ontwikkel en klankbordgroep en die beschikken over specifieke competenties.

Wat is BNP? 

De beroepsniveauprofielen beschrijven het werkveld van de communicatieprofessional in een model met zes kerntaken en zes beroepsniveaus. Het model beschrijft voor elke kerntaak en op elk niveau, wat een communicatieprofessional doet. Zowel op proces, gedrag en resultaat.  

De BNP-tool heeft recent een upgrade gehad resulterend in een 2.0 versie die in november 2022 werd gelanceerd. Op onze website vind je meer informatie www.logeion.nl/bnp

Profiel 

Voor de commissie kunnen diverse competenties van waarde zijn, we denken aan: 

  • Communicatie-expertise: op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en trends in het vakgebied;
  • Vakinhoudelijke kennis: specifieke expertisegebieden binnen communicatie; 
  • Strategisch en visie: strategisch denken en brede perspectieven te zien. 

Diversiteit vinden wij belangrijk. We denken daarom aan leden met ervaring in onderwijs, bedrijfsleven en/of HR.  

Kortom: wie wil het BNP verder helpen ontwikkelen, actueel en relevant houden voor communicatieprofessionals? 

Huidige commissie 

De huidige commissie bestaat op dit moment uit 6 leden  

  • Alfred Klaver (voorzitter), Manager Communicatie & Opleidingen Naktuinbouw 
  • Esther Holster, Directeur Publiec, strategisch adviseur, procesbegeleider, trainer en coach 
  • Eveline Waterreus, Senior i-Contentspecialist Ministerie van OC&W 
  • Mariëtte Pasman (tevens bestuurslid Logeion),  Coördinator Communicatie beleidsdirectie Bouwen & Energie, Ministerie van BZ en Koninkrijksrelaties 
  • Pierre Wimmers, Directeur Strategy en Treasury, Communicatiemensen.nu 
  • Ruben van der Weijden, Opleidingsmanager Communicatie Hogeschool Utrecht 

Zittingstermijn 

We vragen van commissieleden een commitment voor een periode van 3 jaar. Leden zijn maximaal tweemaal voor een jaar herbenoembaar.

Geïnteresseerd of meer informatie 

Wil je je aanmelden als kandidaat? Stuur dan een korte motivatie en jouw toegevoegde waarde met je cv naar Yvonne van Vliet, verenigingsmanager Logeion. Ook bij vragen omtrent de BNP-commissie kun je bij haar terecht.