Logo Zoeken
Logeion

Verenigingsmanager

Den Haag 32 - 40 uur Tijdelijk contract met uitzicht op vaste aanstelling Management
Logo Logeion

De vereniging

Logeion is dé beroepsvereniging van communicatieprofessionals en onmisbaar voor de ontwikkelingen en positionering van het vak. Logeion brengt vakgenoten werkzaam bij overheid, bedrijfsleven, onderwijs en consultancy bijeen. De vereniging kent een gezonde groei en telt inmiddels rond de 4.300 leden. De missie van Logeion is een sterkere professionalisering en profilering van het communicatievak en de beroepsgroep. Initiatieven als de ontwikkeling van beroepsniveauprofielen (BNP’s), het vakblad C, Young Logeion en de Leerstoel Strategische Communicatie dragen hiertoe bij. De vele bijeenkomsten (100 in het afgelopen jaar), bevorderen interactie en kennisuitwisseling over uiteenlopende onderwerpen binnen het communicatievak. De ambitie is de komende tijd stevig door te groeien, in leden en in activiteiten.

Het bureau

Het verenigingsbureau van Logeion is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging in brede zin. Activiteiten bestaan onder andere uit het voorbereiden van verenigingsbeleid, het vertalen van dit beleid naar activiteiten en het uitvoeren daarvan, het ondersteunen van bestuursleden en actieve leden en het onderhouden van contacten met partners en stakeholders. Daarnaast verzorgt het bureau de ledenadministratie en de financiële administratie.

De verenigingsmanager

Het bestuur heeft recent de verenigingsstructuur onder de loep genomen en heeft voorstellen gedaan om deze te moderniseren. Ook haar strategie is aangescherpt. Van een traditionele vereniging wil Logeion zich de komende jaren ontwikkelen naar een meer open platform voor de communicatiebranche waar vakgenoten met uiteenlopende betrokkenheid bij het communicatievak elkaar treffen. Een vereniging met autoriteit, die goed zichtbaar is. Daarnaast wil Logeion een belangrijke rol blijven spelen als het gaat om vakontwikkeling. Ook de governance van de vereniging is recent onder de loep genomen. De vereniging is in ontwikkeling naar vereniging 3.0. De structuur zal binnenkort worden aangepast en de recente wetgeving (WBTR) geïmplementeerd in de statuten. De verenigingsmanager is een nieuwe functie op het bureau en geeft verdere invulling en continuïteit aan deze verandering. De verenigingsmanager is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, financiën en de marketingcommunicatie/sales van de vereniging. Hij/zij rapporteert rechtstreeks aan de directeur en is binnen het verenigingskantoor eerste aanspreekpunt voor leden en niet-leden. De verenigingsmanager stuurt de teams administratie en marketing aan. Samen met de manager programmering en de directeur vormt hij/zij het MT.

Resultaten

De manager is verantwoordelijk voor de volgende resultaten:

 • Secretaris bestuur
 • Facturatie en debiteurenbeheer
 • Salarisadministratie
 • Voorbereiden begroting en jaarrekening
 • Opstellen kwartaalrapportages en andere financiële overzichten
 • Ledenadministratie
 • Marketing, inclusief website
 • Ondersteuning van directeur

Profiel en competenties

 • Kennis en ervaring met het werken bij of voor een vereniging
 • Afgeronde HBO, aangevuld met MBA, SPD of vergelijkbare specialisatie
 • Kennis van en ervaring met marketing
 • Ervaring met financiële softwarepakketten
 • Ervaringen met het werken met vrijwilligers
 • Affiniteit en ervaring met CRM-systemen en automatisering
 • Affiniteit met het communicatievak
 • Klantvriendelijk
 • Steeds op zoek naar verbeteren en vernieuwen van procedures
 • Zakelijk, commercieel
 • Ondernemend, kansen zien.

 
De locatie

Het verenigingsbureau is gevestigd aan de Koninginnegracht in Den Haag. Mogelijk vindt op termijn een verhuizing plaats naar de regio Amsterdam of Utrecht.

Wij bieden

 • Een professionele werkomgeving in een klein en enthousiast team en met een grote achterban.
 • Een vereniging die volop in ontwikkeling en daardoor veel ruimte en kansen biedt.
 • Initieel een jaarcontract, met een evaluatie na zes maanden. Als na het verlopen van het jaarcontract blijkt dat beide partijen tevreden zijn, gaat dit over in een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.

Informatie

Vragen over deze functie en de procedure kunt u stellen aan de interim-bureaudirecteur, Pierre Wimmers (06 225 28212) of voorzitter, Wieneke Buurman (06 383 28953).

De procedure

U kunt uw cv met motivatie uiterlijk voor 1 november 2022 mailen naar pwimmers@logeion.nl. De interim-bureaudirecteur en een bestuurslid maken een selectie uit de reacties. Geselecteerden voeren een eerste gesprek met de interim-directeur, de voorzitter van de vereniging en de manager programmering. Daarna vindt een tweede gesprek plaats met de interim-directeur, een bestuurslid en één van de bureaumedewerkers.