Logo Zoeken
Logeion

Bureaudirecteur

Den Haag 32 - 40 uur Tijdelijk contract met uitzicht op vaste aanstelling Management
Logo Logeion

De vereniging

Logeion is dé beroepsvereniging van communicatieprofessionals en onmisbaar voor de ontwikkelingen en positionering van het vak. Logeion brengt vakgenoten werkzaam bij overheid, bedrijfsleven, onderwijs en consultancy bijeen. De vereniging kent een gezonde groei en telt inmiddels ruim 4.300 leden.

De missie van Logeion is een sterkere professionalisering en profilering van het communicatievak en de beroepsgroep. Initiatieven als de ontwikkeling van beroepsniveauprofielen (BNP’s), het vakblad C, Young Logeion en de Leerstoel Strategische Communicatie dragen hiertoe bij. De vele bijeenkomsten (100 in het afgelopen jaar), bevorderen interactie en kennisuitwisseling over uiteenlopende onderwerpen binnen het communicatievak. De ambitie is de komende tijd stevig door te groeien, in leden en in activiteiten. De beoogde directeur is mede trekker voor dit traject. 

Het bureau

Het verenigingsbureau van Logeion is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging in brede zin. Activiteiten bestaan onder andere uit het voorbereiden van verenigingsbeleid, het vertalen van dit beleid naar activiteiten en het uitvoeren daarvan, het ondersteunen van bestuursleden en actieve leden en het onderhouden van contacten met partners en stakeholders. Daarnaast verzorgt het bureau de ledenadministratie en de financiële administratie.

De bureaudirecteur

De bureaudirecteur heeft de nodige kilometers afgelegd in het communicatievak, heeft kennis van meerdere invalshoeken en ervaring vanuit verschillende rollen. De communicatiedirecteur verbindt markt, bureau en bestuur. Als zodanig is de beoogde directeur gesprekspartner van en eerste aanspreekpunt voor het verenigingsbestuur en neemt deel aan de maandelijkse bestuursvergaderingen. De bureaudirecteur heeft de dagelijkse leiding over het verenigingsbureau waar momenteel 7 personen (ca. 4,5 FTE) werken. De bureaudirecteur neemt zelfstandig alle operationele beslissingen, binnen de door het bestuur vastgestelde procuratie. De directeur vertegenwoordigt Logeion naar buiten toe en zoekt actief naar samenwerkingsmogelijkheden met andere partijen.

De veranderende omgeving

Het bestuur heeft recent de verenigingsstructuur onder de loep genomen en heeft voorstellen gedaan om deze te moderniseren. Ook haar strategie is aangescherpt. Van een traditionele vereniging wil Logeion zich de komende jaren ontwikkelen naar een meer open platform voor de communicatiebranche waar vakgenoten met uiteenlopende betrokkenheid bij het communicatievak elkaar treffen. Een vereniging met autoriteit, die goed zichtbaar is. Daarnaast wil Logeion een belangrijke rol blijven spelen als het gaat om vakontwikkeling. Ook de governance van de vereniging is recent onder de loep genomen. De vereniging is in ontwikkeling naar vereniging 3.0. De structuur zal binnenkort worden aangepast en recente wetgeving (WBTR) geïmplementeerd in de statuten. De bureaudirecteur vervult een leidende rol in de praktische uitwerking en realisatie hiervan.

De succesvolle kandidaat

Contactueel

  • heeft een sterk netwerk in het communicatiewerkveld;
  • onderhoudt en legt nieuwe relaties met partners en stakeholders die voor Logeion en haar leden relevant zijn;
  • initieert en geeft samen met de collega’s op het bureau vorm aan die samenwerkingsverbanden.

 Vakinhoudelijk

  • heeft aantoonbare kennis en managementervaring in het communicatievak;
  • heeft affiniteit met zakelijk en financieel management;
  • zorgt voor een goede in- en externe communicatie van de vereniging;
  • vindt het plezierig om kennis aan medewerkers over te dragen en hen te coachen.

 Veranderingsgezind

  • neemt initiatief en treedt waar nodig ook hands-on op;
  • houdt de nieuwe ontwikkelingen in het communicatievakgebied bij;
  • is doelgericht, houdt langetermijndoelstellingen voor ogen.

Het team op het bureau werkt intensief samen, de medewerkers vervangen elkaar en springen bij waar nodig. Het is belangrijk dat de directeur naast bovengenoemde kwaliteiten beschikt over een open mentaliteit, een houding gericht op samenwerking, een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen.

De locatie

Het verenigingsbureau is gevestigd aan de Koninginnegracht in Den Haag. Mogelijk vindt op termijn een verhuizing plaats naar de regio Amsterdam of Utrecht.

Wij bieden

Initieel een jaarcontract, met een evaluatie na zes maanden. Als na het verlopen van het jaarcontract blijkt dat beide partijen tevreden zijn, gaat dit over in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.

Informatie

Vragen over deze functie en de procedure kunt u stellen aan de interim-bureaudirecteur, Pierre Wimmers (06 225 28212) of voorzitter, Wieneke Buurman (06 383 28953).

De procedure

U kunt uw cv met motivatie uiterlijk voor 1 november 2022  mailen naar pwimmers@logeion.nl. De interim-bureaudirecteur en een bestuurslid maken een selectie uit de reacties. Geselecteerden voeren een eerste gesprek met interim-directeur en twee bestuursleden. Daarna vindt een tweede gesprek plaats met de voorzitter van de vereniging en een bestuurslid en schuift één van de bureaumedewerkers aan.