Logo Zoeken
Logeion

In memoriam: Eric Denig

30 oktober 2023Guido Rijnja

Op 19 oktober overleed Eric Denig. Hij was sinds 1993, na een actieve periode als bestuurslid, vice-voorzitter en voorzitter van de NGPR (de voorloper van Logeion), erelid van Logeion.

In memoriam Eric Denig

Als antwoord op de vraag wat het Logeion-lidmaatschap hem had gebracht, zei hij in 2021 tijdens een interview voor C: ''Alles eigenlijk. Het is een stuk van mijn leven. Wat ik nu ben, ben ik geworden door de beroepsvereniging.'' Eric zette zich vooral in voor internationale samenwerking en vertegenwoordigde de beroepsgroep in CERP en IPRA. Zijn zorg voor de beeldvorming over het communicatievak leidde tot meerdere artikelen en boeken. Ook staat hij bekend als één van de aanjagers van een opleiding Communicatie die vroeger bekend stond als Public Relations en Voorlichting. Eric Denig leidde de communicatie-directies van de ministeries van Landbouw en van Buitenlandse Zaken waarna hij vervolgens zelfstandig aan de slag ging als adviseur. In 2000 maakte het publiceren over het communicatievak plaats voor boekjes over follies: bijzondere bouwsels, zoals theekoepels, die ook wel als 'fantastisch erfgoed' betiteld worden. Hij overleed samen met zijn echtgenote, Ellen. Hun uitvaart vond in besloten kring plaats.