Logo Zoeken
Logeion

Versterking van Logeion-bestuur met vier bestuursleden

14 juni 2023De redactie

Annelies Houtzagers, Celine van de Haterd, Corine Hoppenbrouwers en Nathalie Soeteman gaan het algemeen bestuur van Logeion versterken. De ledenraad benoemde de nieuwe bestuursleden afgelopen maandag in een ledenraadsvergadering. Het Logeion-bestuur bestaat uit negen personen nu deze vier vrouwen zijn toegetreden.

Bestuursleden Annelies, Celine, Corine, Nathalie 1340x894.jpg

Het gewenste profiel nodigde met name kandidaten uit het (corporate) bedrijfsleven, onderwijs/wetenschap en een jonge professional uit. Bij de samenstelling van het bestuur wordt namelijk gestreefd naar zo veel mogelijk diversiteit en een representatieve afspiegeling van de diverse werkvelden waarin de vereniging en haar leden actief zijn, in het bijzonder: overheid, non-profitorganisaties, bedrijfsleven, onderwijs, advies- en communicatiebureaus.

Nieuwe bestuursleden

Annelies Houtzagers
Annelies is een manager en woordvoerder met brede ervaring aan zowel klant- als bureauzijde bij diverse bedrijven zoals RWE, Bol.com, KPN, Nationale Nederlanden en Essent. Momenteel is Annelies werkzaam als docent bij de Hogeschool van Amsterdam.

Celine van de Haterd
Celine werkt momenteel als corporate communicatieadviseur en woordvoerder bij Coöperatie VGZ. Ze heeft elders al bestuurlijke ervaring opgedaan als commissie- en bestuurslid. Als jonge professional kan zij impulsen en input vanuit de jonge achterban in de vereniging door laten klinken.

Corine Hoppenbrouwers
Corine is een strategische communicatieadviseur met ruime ervaring. Ze is de afgelopen jaren met name werkzaam geweest in het onderwijsveld. Ze is actief als afstudeercoördinator en onderwijsontwikkelaar aan de Hogeschool Leiden en bij Van der Hilst waar zij doceert en in de adviesraad zit.

Nathalie Soeteman
Nathalie is Business Director Corporate Affairs, Engagement and Change bij Omnicom PR Group. Zij begon haar carrière als journalist onder de vlag van TMG en was vervolgens actief in het bedrijfsleven bij organisaties als Vodafone, FrieslandCampina, De Volksbank, FMO, Philips en Koninklijke Paardekooper. Minstens net zo vaak wist zij iets terug te geven aan het vakgebied.

Huidige Logeion-bestuur

Het algemeen bestuur van Logeion bestaat uit:

  • Jos Govaart (voorzitter) - Medeoprichter en Managing Director Coopr
  • Annelies Houtzagers - Docent Communicatie bij Hogeschool van Amsterdam
  • Celine van de Haterd - Corporate Communicatieadviseur bij Coöperatie VGZ
  • Corine Hoppenbrouwers - Afstudeercoördinator en Onderwijsontwikkelaar bij Hogeschool Leiden en zelfstandig Adviseur Strategische Publieks- en Corporate Communicatie
  • Léonie Wolters - Hoofd Academie voor Overheidscommunicatie, Dienst Publiek en Communicatie (DPC) Ministerie van Algemene Zaken
  • Loek Houtepen (penningmeester) - Deputy Team Manager and Senior Communications Advisor/Spokesperson Rijksvastgoedbedrijf
  • Mariëtte Pasman - Coördinator Communicatie Bouwen & Energie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mireille Spapens - Hoofd Communicatie Rode Kruis Nederland
  • Nathalie Soeteman - Business Director Corporate Affairs, Engagement and Change bij Omnicom PR Group