Logo Zoeken
Logeion

Nieuwe directeur Meindert Jan Krijnsen is een verbinder

11 januari 2023De redactie

Meindert Jan Krijnsen is sinds begin dit jaar de nieuwe directeur van Logeion. Hij heeft ruime ervaring binnen de commerciële media en was ook directeur van de MWG (branchevereniging voor mediaprofessionals). Krijnsen heeft veel zin in zijn nieuwe uitdaging bij Logeion. “Ik hoop waarde toe te voegen vanuit mijn ervaring als directeur van de MWG en mijn brede ervaring in de communicatiebranche. Daarnaast ben ik een verbinder en dat vind ik wel een voorwaarde voor deze rol. Én ik kan met een frisse blik kijken naar de vereniging, dat is het voordeel als je een beetje vanuit de zijlijn komt.”

Meindert Jan Krijnsen.jpg

De aandacht ligt wat hem betreft de komende tijd op een paar ambitieuze doelstellingen. “Dan heb ik het over een grotere bekendheid, groei in leden en activiteiten, focus op innovatie en een sterkere voortrekkersrol vervullen in de markt. Praktisch zal ik me in eerste instantie richten op het instellen van de ledenraad. Daarnaast zal ik met vele stakeholders kennis gaan maken en bekend worden met hoe alles reilt en zeilt.”

Wat houdt die ledenraad precies in?
“De achtergrond voor het instellen van een ledenraad is dat wij onze achterban actiever willen betrekken bij de vereniging. Zeker bij een grote vereniging als Logeion werkt een jaarlijkse ledenvergadering in dat opzicht eigenlijk niet. De ledenraad krijgt een toezichthoudende, sturende en adviserende rol richting bestuur. Dat stelt ook bepaalde eisen aan de leden en samenstelling van deze raad. We hebben daarnaast bepaald dat we zorgen voor een goede regionale spreiding en dat er afgevaardigden komen vanuit de ledengroepen. We zijn nu bezig met het plan van aanpak om het op een zorgvuldige manier uit te voeren. Op korte termijn zullen we naar de leden communiceren en hen ook oproepen om zich kandidaat te stellen.”

 Wat is de grootste uitdaging – in brede zin – voor de vereniging de komende jaren?
“We willen groeien maar zullen daarvoor ook meer moeten diversificeren in onze activiteiten en benadering. Dat in combinatie met bepaalde kwaliteitseisen en een groot concurrentieveld, zie ik als de grootste uitdaging.”

 Klopt het dat je een fanatieke wandelaar bent? Hoe uit zich dat?
“Haha, ik zou mezelf niet scharen onder fanatiek. Ik ben een recreatieve wandelaar die wisselend met een aantal verschillende vrienden een wandeling maakt van zo’n 10 kilometer. Maar zeker zo belangrijk vind ik de qualitytime die je dan samen hebt. Aardige bijkomstigheid is dat ik als vrijwilliger actief ben binnen de wandelbond (KWbN) en lid ben van hun ledenraad en dus al enige ervaring heb hoe zoiets functioneert.”