Logo Zoeken
Logeion

Terugblik op de Algemene ledenvergadering van 30 november

13 december 2022De redactie

Een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft altijd een bijzondere reden. Deze keer niet alleen vanwege de wijziging van de statuten, maar ook omdat een belangrijk deel van het bestuur statutair moest aftreden en een nieuwe lichting bestuurders is aangetreden. Voor Marjan Jansen Manenschijn, Corine van Impelen en Rosalinde van de Wall zit het bestuurswerk bij Logeion erop. Ook Voorzitter Wieneke Buurman heeft na zeven jaar de voorzittershamer overgedragen aan Jos Govaart.

Wieneke Buurman en Jos Govaart.jpg

Aanpassing statuten

Het oude bestuur heeft zich dit jaar nog bijzonder ingespannen om alles netjes en opgeruimd achter te laten. Belangrijkste onderwerp daarbij was hoe maken we de vereniging toekomstbestendig? En hoe versterken we de binding met de leden. We zijn immers niet voor niets een vereniging en geen stichting. Er is gelukkig een behoorlijke groep actieve leden, maar met een vereniging op weg naar 5.000 leden is dat gevoel van onderlinge verbondenheid voor velen toch anders dan bij je eigen voetbal- of tennisvereniging. Daarom werd een traject gestart om te onderzoeken of en hoe de organisatie van de vereniging beter kon aansluiten bij de huidige omvang en interne cultuur. Daarbij is ook gekeken naar de oplossingen van andere gelijksoortige verenigingen en hoe die in praktijk zijn uitgepakt.

Ledenraad

Na een zorgvuldige afweging heeft het bestuur gekozen voor een model waarbij de ALV vervangen gaat worden door een ledenraad. De ledenraad zal bestaan uit gekozen vertegenwoordigers en kan vaker bij elkaar komen zodat er niet één keer per jaar tijdens de ALV alleen een jaarrekening wordt vastgesteld, maar er meer ruimte is om inhoudelijk over het vak of de vereniging met elkaar in gesprek te gaan. Bijkomende punt was ook: door nieuwe wet- en regelgeving waren we genoodzaakt om onze statuten te actualiseren. Tijdens de ALV op 30 november zijn de aangepaste statuten om deze nieuwe Governance-structuur mogelijk te maken door de ledenvergadering goedgekeurd. De komende tijd zal het bestuur een uitwerking maken zodat begin dit jaar de verkiezingen voor de ledenraad kunnen worden opgestart.


BNP-commissie ALV 30-11-22

Lancering beroepsniveauprofielen-tool

Op de ALV werd tenslotte ook de geheel vernieuwde beroepsniveauprofielen-tool (BNP-tool) gelanceerd. De achterliggende systematiek is nog steeds vertrouwd, maar wel in een geheel nieuw jasje gestoken. Hierdoor zijn er veel meer mogelijkheden om nog beter grip te krijgen op de eigen ontwikkeling, waaronder: 360 graden feedback, een GAP-analyse en een teamscan. Voor leden is het gebruik van de BNP-tool geheel gratis, voor anderen is de tool ook toegankelijk tegen aantrekkelijke prijzen.