Logo Zoeken
Logeion

Besturingsmodel groeit met Logeion mee

8 augustus 2022Marjan Engelen

Het bestuur van Logeion denkt na over de toekomst. Logeion is een vereniging met leden, een bestuur en een bureau. Logeion groeit en er zijn ambities en plannen. Logeion verbindt vakgenoten die in een turbulente, voortdurend veranderende samenleving hun werk doen. Het huidige bestuur heeft zich de vraag gesteld of de manier waarop Logeion is georganiseerd nog wel past bij wat Logeion is en wat Logeion wil worden. 

Wieneke Buurman Pierre Wimmers portretten C05-2022.jpg

Wieneke Buurman is voorzitter van het bestuur: “Al voor corona begonnen we te kijken naar onze ‘governance’, ons besturingsmodel. We waren nog vrij strak georganiseerd met vakgroepen, adviesraden, een – deels meewerkend – bestuur en een bureau met een directeur. We merkten dat het steeds lastiger werd om vacatures in deze gremia op te vullen. Mensen willen niet meer voor jaren achter elkaar verbonden zijn aan een vrijwillige klus. We vroegen ons af welke verenigingsstructuur past in deze netwerksamenleving.” Om daarachter te komen zijn interviews en keukentafelgesprekken georganiseerd met leden en is een enquête gehouden onder alle leden. Buurman: “Dit heeft uiteindelijk geleid tot de drie C’s binnen de vereniging. Als eerste de Community’s zoals de themagroepen: mensen die zich verbinden aan elkaar rondom een thema en zelf bepalen hoe ze die verbondenheid invullen. Vervolgens de Commissies zoals de groep die de awards uitreikt, het TrendTeam, de BNP-commissie en de redactie van C. Dit zijn groepen mensen die hun handen uit de mouwen steken om de kroonjuwelen van de vereniging handen en voeten te geven. Als derde de CommLabs. Dit is echt een nieuwe loot aan de stam. Een CommLab is een tijdelijke groep van leden die zich in korte tijd verbinden aan een vraagstuk en daar nieuwe kennis over ontwikkelen en ontsluiten. Daar kunnen andere leden dan weer mee verder.”

‘Logeion verbindt vakgenoten die in een turbulente, voortdurend veranderende samenleving hun werk doen’

Maar dit is nog niet alles, er zijn meerdere aanleidingen waarom nu de bestuursstructuur en de relatie met het bureau onder de loep worden genomen. Pierre Wimmers, interim-directeur en voormalig penningmeester van het bestuur van Logeion: “Eén reden komt van buitenaf, de nieuwe wet op bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) die een jaar geleden in werking trad. Volgens die wet moeten we onze statuten en huishoudelijk reglement aanpassen; moeten we ons veel strakker houden aan procedures en krijgen bestuursleden nog meer verantwoordelijkheden. Een goede reden om onze gewoontes eens goed tegen het licht te houden, bijvoorbeeld bij inkoop van externe diensten, altijd meerdere offertes opvragen. Wij zijn een vereniging waarin het bestuur op vrijwillige basis werkgever is, actief is op inhoud én zo nu en dan ook praktisch bijspringt als nodig. Daarnaast zijn de bestuursleden ook statutair verantwoordelijk. We vroegen ons af of dat nog wel past. Er gaat veel om in de vereniging, misschien past een versterking van het bureau en een meer toezichthoudend bestuur wel beter. Vervolgens vertrok directeur André Manning en was ook duidelijk dat zes bestuursleden in 2022 aan het eind zitten van hun laatste termijn. We kozen ervoor – ik was toen nog bestuurslid – om snel aanvullend nieuwe bestuursleden te werven en om een interim-directeur aan te trekken. Je wil een nieuwe directeur en een nieuw bestuur immers niet meteen opzadelen met achterstallig onderhoud. Kortom: die nieuwe wet én alle interne inzichten en wisselingen maken dat we als bestuur en directie nu hard werken aan onze nieuwe gewenste bestuursstructuur”, zegt Wimmers. 

Wieneke Buurman C05-2022 Pierre Wimmers C05-2022

‘Dit is niet het meest sexy onderwerp voor een vereniging, maar het bepaalt wel hoe sterk we staan’


Buurman: “Voor bestuur én bureau is dit een heel belangrijke exercitie. We werken ernaartoe om voor de zomer op basis van onze research en gesprekken te weten wat de gewenste richting zou kunnen zijn. Dan kan dat worden uitgewerkt. Na de zomer willen we onze ideeën graag toetsen bij de leden. Dit najaar organiseren we dan een extra Algemene Ledenvergadering waarin we onze nieuwe structuur ter vaststelling willen voorleggen. En wie weet kunnen we dan per 1 januari een directeur/ bestuurder aanstellen die dan op basis van nieuwe afspraken aan de slag gaat. Dit is niet het meest sexy onderwerp voor een vereniging, maar het bepaalt wel hoe sterk we staan. Uiteindelijk is het de voorwaarde om klaar te zijn voor de toekomst.” 

Dit artikel is ook verschenen in de vijfde editie van 2022 van vakblad C.