Logo Zoeken

Terugblik op Algemene Ledenvergadering van Logeion

6 oktober 2021De redactie

Woensdag 29 september hebben we, opnieuw in Utrecht, onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Tijdens de ALV werden de aanwezige leden op de hoogte gebracht van hoe de vereniging er voor staat, na een lastig 2020 waarin de impact van het coronavirus duidelijk zichtbaar was. We hebben in tegenstelling tot voorgaande jaren weinig tot geen fysieke kennisbijeenkomsten kunnen organiseren en in plaats daarvan een online C-day en PubCom en een groot aantal online kennisbijeenkomsten.

Lege vergaderzaal 705x220.jpg

Helaas heeft dat ook een financiële impact op Logeion gehad. Tijdens de bespreking van de jaarrekening werd duidelijk dat 2020 een negatief resultaat heeft opgeleverd. En dat bedrag had nog veel hoger uit kunnen vallen als we niet gebruik hadden kunnen maken van de ruimhartige steun van die overheid in de vorm van de NOW. De vereniging beschikt gelukkig over voldoende eigen vermogen, dat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd, om dit op te vangen. Inmiddels ligt 2020 al weer een tijdje achter ons en laat het nieuwe jaar opnieuw een positief beeld zien en kunnen we er van uitgaan dat we 2021 met een gezond financieel resultaat afsluiten.

Gelukkig heeft 2020 wel weer een mooie ledengroei laten zien, een groei die zich ook in het eerste half jaar van 2021 heeft doorgezet. Verder werd tijdens de ALV stil gestaan bij verschillende bestaande en nieuwe initiatieven om de vereniging verder te laten groeien en van waarde te laten zijn voor onze leden: Comm-Labs, het ledenonderzoek, de Galjaardprijs, de beroepsniveauprofielen, het Centrum Strategische Communicatie en nog veel meer.

Uit het ledenonderzoek blijkt dat onze leden de vereniging steeds meer waarderen; de tevredenheid is met 20 procent gestegen ten opzichte van twee jaar geleden en onze leden geven ons een 7,2 als rapportcijfer. Een mooie steun in de rug en erkenning voor de vernieuwingsslag die we een paar jaar geleden hebben ingezet.

Tenslotte hebben we tijdens de ALV ook afscheid genomen van Celia Noordegraaf die de afgelopen jaren veel tijd en energie heeft gestoken in de pijler 'Professionalisering'. Gelukkig blijft Celia zich wel als lid inzetten voor dit belangrijke onderdeel van de vereniging. Tijdens de ALV werd Celia door voorzitter Wieneke Buurman uitgebreid bedankt.

Afscheid Celia bij ALV 1 Celia Noordegraaf wordt door voorzitter Wieneke Buurman bedankt voor haar inzet en tijd als bestuurslid van Logeion

Kortom, een nuttige ALV met veel informatie die werd afgesloten met een mooie update van Jaap de Bruijn over het nieuwe Trendteam van Logeion die het proces van de Communicatietrends van Logeion gaan trekken, nog zo’n mooie parel van de vereniging.