Logo Zoeken

Belangrijkste reden om Logeion-lid te zijn: de resultaten van het ledenonderzoek zijn bekend

26 juni 2019De redactie

De resultaten van het Logeion-ledenonderzoek zijn bekend. Uit het onderzoek blijkt dat een grote meerderheid tevreden is over het lidmaatschap en dat de Net Promotor Score (NPS) van Logeion is gestegen naar 8. Ook blijkt dat communicatieprofessionals in hun werk het meeste tijd besteden aan de beroepsniveauprofielen (BNP’s) 'adviseren' en 'creëren'. De nummer één reden om lid te zijn van Logeion is volgens het ledenonderzoek: op de hoogte blijven van trends en ontwikkelingen in het communicatievak.

Onderzoek research 705x220.jpg

Verder geven leden als belangrijkste redenen voor hun lidmaatschap: kennis vergroten, de Logeion-bijeenkomsten bezoeken, kennisdelen en vakblad C ontvangen. Daarnaast blijkt dat leden die 5 jaar of korter lid zijn, significant meer waarde hechten aan het vergroten van kennis en het leren van vakgenoten dan leden die 11 jaar of langer lid zijn. Leden die 11 jaar of langer lid zijn, vinden het onderhouden van contacten en bijdragen aan de ontwikkeling belangrijker dan nieuwere leden. 

Leden geven aan de meeste tijd in hun werk te besteden aan de beroepsniveauprofielen (BNP’s) 'adviseren' en 'creëren' (van bijvoorbeeld nieuwe communicatiemiddelen). 'Begeleiden' (van andere mensen en organisaties) neemt de minste tijd in beslag in het totale takenpakket.

Een grote meerderheid van de leden is tevreden over het lidmaatschap, dit is in lijn met het ledenonderzoek van 2015. Als redenen voor deze tevredenheid worden het aanbod, de betaalbaarheid en de interessante bijeenkomsten genoemd. De Net Promotor Score (NPS) van Logeion is 8. Dit betekent dat ten opzichte van 2015 de NPS is gestegen. Woorden die het vaakst terugkomen wanneer leden gevraagd wordt de organisatie te beschrijven, zijn 'professioneel', 'netwerk', 'communicatie', 'kennis' en 'vakvereniging'. 


Afbeelding: Net Promotor Score

Volledige rapportage
Meer informatie over deze bevindingen lees je in de rapportage over de resultaten van het Logeion-ledenonderzoek die je op www.logeionline.nl vindt. Direct Research, een onafhankelijk marktonderzoeksbureau gespecialiseerd in online onderzoek, heeft dit ledenonderzoek uitgevoerd. Benieuwd naar welke vakspecialismen en onderwerpen leden het meest interessant vinden, welke soort artikelen ze het liefst lezen en naar welke soort bijeenkomsten hun voorkeur het meeste uitgaat? Je leest meer over de andere resultaten in de volgende editie van vakblad C die eind augustus uitkomt.

Winnaars waardebonnen
Iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld, ontzettend bedankt! De uitkomsten van dit ledenonderzoek helpen ons namelijk bij het maken van (strategische) keuzes voor de vereniging. Door mee te werken aan het ledenonderzoek kon je kans maken op een waardebon voor een Logeion-bijeenkomst. De tien winnaars zijn door Direct Research geselecteerd. Zij hebben bericht gekregen over hun prijs en ontvangen de waardebon binnenkort in hun brievenbus.