Logo Zoeken

Logeion stopt met certificering van communicatieopleidingen

27 november 2018De redactie

Het AB van de vereniging heeft besloten om definitief te stoppen met de certificering van communicatieopleidingen. Er is vanuit de markt geen vraag meer. Daarnaast kiest Logeion voor de strategische lijn om in te zetten op het stimuleren van professionalisering bij communicatieprofessionals en het faciliteren van dit proces. Het BNP-model zet Logeion in als een breed toepasbaar hulpmiddel. Deze brengt zij dan ook actief onder de aandacht bij haar leden en andere belanghebbenden.

Ondertekenen-of-schrijven-705x220.jpg

Certificering stopt
Hoewel er andere geluiden in onze branche zijn, is uit eigen inventarisatie gebleken dat er geen behoefte is bij communicatieopleiders om hun eigen opleidingen nog te laten certificeren. Het AB van de vereniging heeft daarom besloten om per direct formeel te stoppen met de certificering.

BNP-model in de ‘spotlights’
In de komende jaren zet de vereniging volop in op het BNP-model (Beroeps Niveau Profielen-model). Dit doet zij door het model verder te ontwikkelen en het meer en actief onder de aandacht te brengen van de leden. Het BNP-model kent diverse toepassingen die in de komende jaren verder worden uitgebouwd. Je kunt hierbij onder meer denken aan BNP als hulpmiddel bij: persoonlijke ontwikkeling, samenstelling van communicatieteams, bij functiebeschrijvingen/-waardering en niet te vergeten als indicator van opleidingsniveaus.