Logo Zoeken

Cascadis en Logeion bundelen krachten

28 maart 2018Britt de Rooij

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Cascadis, de beroepsvereniging van online professionals in de (semi)-publieke sector, op 27 maart 2018 is ingestemd voor een fusie met Logeion, de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals. Na een intensieve voorbereidingsperiode, waarin is gewerkt aan een plan van aanpak, hebben de leden van Cascadis het voorstel om per 1 juli 2018 met Logeion te fuseren, met behoud van eigen identiteit, goedgekeurd. Hiermee wordt online en digitale communicatie een belangrijk onderdeel van de beroepsorganisatie.

Het samengaan van beide verenigingen creëert een duidelijke meerwaarde voor de leden van zowel Cascadis en Logeion. Dit uit zich in een groter en breder aanbod van activiteiten. Cascadis en Logeion zijn complementair aan elkaar waardoor een grote synergie ontstaat. Door samen te gaan ontstaat er een beroepsorganisatie met ruim 4000 leden, met een grotere slagkracht en bereik (ook regionaal).

Robert van Vliet, voorzitter van Cascadis, vertelt over de fusie: “In het najaar van 2017 raakten bestuurders van Cascadis in gesprek met Logeion. Uit deze gesprekken bleek al snel een positieve chemie. Niet alleen is Logeion een grote en gezonde vereniging met een duidelijke groeiambitie. Logeion heeft ook de ambitie om meer te gaan doen met online communicatie en dat is waar Cascadis specialist in is. Beide verenigingen blijken elkaar op deze manier op een natuurlijke wijze aan te vullen.”

Wieneke Buurman, voorzitter van Logeion, voegt daaraan toe: “Logeion wil een inspirerend platform zijn voor álle communicatieprofessionals in Nederland. Een netwerk en thuishaven voor vakgenoten die werken aan hun ontwikkeling. De online kennis, digitale ervaring en vaardigheden die de leden van Cascadis meebrengen zijn voor onze vereniging een enorme stimulans om als beroepsgroep verder te professionaliseren en steeds beter te worden.”

2018 wordt een migratiejaar waarin Cascadis en Logeion activiteiten, inhoud, administratie, personeel en financiën op elkaar gaan afstemmen. Tegelijkertijd gaan leden van Cascadis nu al profiteren van het bredere platform, de service, activiteiten en kanalen van Logeion.

Over Cascadis
Cascadis opgericht in 2013, is een beroepsvereniging van online professionals in de (semi-)publieke sector en telt anno 2017 ruim 550 leden bij 150 organisaties. Het grootste deel van die organisaties zijn lokale overheden; gemeenten, waterschappen en provincies. Sinds 2017 kunnen ook zzp’ers lid worden van Cascadis. Het doel van Cascadis is de positie van online professionals in de (semi-)publieke sector te versterken. Dat doet Cascadis door online professionals met elkaar te verbinden en een startpunt te vormen bij persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Over Logeion
Logeion, de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals is een bloeiende vereniging met ruim 3600 leden. Logeion is wereldwijd de op één na oudste beroepsorganisatie voor communicatie en kent een rijke traditie van bijna 70 jaar vernieuwing. Mede daardoor behoort Nederland, zowel in de beroepspraktijk als in onderwijs en wetenschap, internationaal tot de voorhoede van het vak.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met André Manning, directeur Logeion.
Telefoonnummer: 070-346 7049 of mail naar amanning@logeion.nl of info@logeion.nl

Voor meer informatie over Logeion: www.logeion.nl