Logo Zoeken

Ron van der Jagt benoemd tot erelid van Logeion

12 december 2016De redactie

Op voordracht van het algemeen bestuur van Logeion is voormalig voorzitter Ron van der Jagt benoemd tot erelid van de vereniging. Van der Jagt is bestuursadviseur en partner bij adviesbureau de Reputatiegroep. Van der Jagt verdient dit predicaat vanwege de grote bijdrage die hij heeft geleverd - en nog steeds levert - aan het communicatievak in Nederland en aan de vereniging, aldus het bestuur.

Ron vd Jagt Erelid.jpg

Van der Jagt heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling en professionalisering van het communicatievak. Recentelijk gaf hij nog een CommunicatieCollege als aftrap voor het 70-jarig bestaan van Logeion. Wederom werd duidelijk hoe gestructureerd hij vanuit zijn ervaring bij vele grote organisaties mensen uit de praktijk handvatten levert om het vak en de positie van communicatieprofessionals te versterken, aldus het bestuur. Op de foto krijgt Van der Jagt bloemen uit handen van huidig voorzitter Wieneke Buurman.

Zijn bijdrage aan de beroepsorganisatie blijkt uit de drie verschillende periodes, in totaal 15 jaar, dat hij actief was in het bestuur van de vereniging. Van 1992-1996 was hij secretaris in het bestuur van het NGPR, de rechtsvoorganger van Logeion. Van 2000-2006 was hij bestuurslid van de latere Beroepsvereniging voor Communicatie, dat fuseerde met de Vereniging voor Overheidscommunicatie tot Logeion. Van 2011-2016 was hij voorzitter van Logeion. Onder zijn leiding maakte de vereniging de transitie tot de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals.

Naast zijn activiteiten als bestuurslid was en is hij een gedreven gangmaker in de professionalisering van het vak. Dat blijkt uit zijn lezingen op vakcongressen, zijn bijdragen aan vakbladen en boeken, zijn lidmaatschap van beroepenveld commissies bij hbo-communicatieopleidingen, die van het Expert Panel van Logeion en als jurylid bij verschillende verkiezingen en vakprijzen.

Ook was hij een van de motoren achter de totstandkoming van de bijzondere leerstoelen die invulling kregen door prof. Betteke van Ruler (UT) en prof. Noelle Aarts (UvA). De Algemene Ledenvergadering van Logeion heeft maandag ingestemd met de voordracht van het bestuur.
Overige ereleden van Logeion zijn Betteke van Ruler, Hennie Strooij-Sterken, Ben Warner, Joan Smithuis, Guido Rijnja, Anne van der Meiden, Herman Loerakker, Henk van der Hilst en Eric Denig: www.logeion.nl/ere-leden.