Logo Zoeken

Betrokken medewerkers door interne social media

7 juni 2016

Onderwerpen als interne communicatie, medewerker engagement en internal branding hangen nauw met elkaar samen. Social media zijn een krachtig middel om de merkcultuur van de organisatie uit te dragen, de afstand tussen directie en medewerkers te verkleinen, volcontinu te luisteren naar wat er bij medewerkers speelt en door vloeiende communicatie ervoor te zorgen dat medewerkers toegang hebben tot informatie, mensen en middelen zonder uitsluitend afhankelijk te zijn van de formele, soms belemmerende, hiërarchische (communicatie) structuren.

Blog-Inge.jpg

Interne communicatie, medewerker engagement en internal branding hebben elkaar nodig om succesvol te zijn
Hoewel we weten dat voor iedere medewerker de triggers voor engagement anders kunnen zijn, wijzen de meeste onderzoeken uit dat je een ‘engaged’ werkplek kunt creëren met een boegbeeld vanuit de top van de organisatie die weet uit te dragen waaróm bevlogen medewerkers zo belangrijk zijn. Daarnaast moet je onderzoeken welke engagementstrategie voor welke specifieke doelgroep binnen jouw organisatie telt. Mensen hebben verschillende drijfveren, dus speel hier op in!

Blog van de CEO
Steeds meer directeuren, voorzitters en CEO’s gaan bloggen of vloggen. De updates van deze heren en dames gaan over verschillende onderwerpen: meestal is de inhoud zakelijk gericht om medewerkers te informeren, maar ook om ze voor hun inzet te bedanken of ze een fijne kerstvakantie te wensen. Deel in de blogs ook af en toe persoonlijke ervaringen.

Deze vorm van interne communicatie zorgt ervoor dat de afstand tussen directie en medewerkers als kleiner wordt ervaren. Dit komt alleen al door het feit dat medewerkers de mogelijkheid hebben, of ze het nu doen of niet, om op de blog te reageren of de CEO een persoonlijk mailtje (terug) te sturen.

Elke manager zou eigenlijk regelmatig moeten checken bij zijn medewerkers of ze alles hebben om succesvol hun werk te doen. Door continu ‘engagement’ als topprioriteit te zien kunnen leidinggevenden het verschil maken. Het is belangrijk om – ook via (interne) sociale media – in contact te staan met je medewerkers. Interne sociale media helpen het (top) management te luisteren naar wat hen bezighoudt en directe feedback te geven, maar ook om dit te ontvangen. 

Succesvol gebruikmaken van communities
Vervolgens gaat het bij interne communicatie en engagement om de verbinding van de medewerkers onderling en hun verbondenheid met de organisatie of het merk. Zeer relevant is de informatie die zij via sociale media ontvangen en met elkaar delen, waardoor zij in staat zijn hun werk zo goed mogelijk uit te voeren, zich betrokken en gewaardeerd voelen en effectief met elkaar kunnen samenwerken. 

Het gaat om de manier waarop zij het internal brand en het bijbehorende (HR) beleid ervaren en dit aan kunnen laten sluiten bij hun eigen drijfveren en behoeftes. Deze verhalen en ervaringen delen zij op interne sociale media. Vanuit de organisatie is facilitering en begeleiding van deze gesprekken in de vorm van community management noodzakelijk. Zonder community management kunnen er uiteraard ook gesprekken op interne sociale media worden gevoerd, maar de kans dat medewerkers dan afhaken of überhaupt niet aanhaken, is aanzienlijk.

Je moet er rekening mee houden dat succesvolle interne communicatie en engagement staat of valt met de bereidheid van alle medewerkers om mee te doen. Dit geldt voor het managementteam, maar ook voor HR- en communicatieprofessionals.

Welke social media?
Voor het verbinden van collega’s, het versterken van de interne communicatie en de introductie en onboarding van nieuwe medewerkers wordt het social intranet of de enterprise social media het meest gebruikt. Daarnaast is een platform als Yammer zeer favoriet. Besloten groepen op LinkedIn en Facebook worden als aanvullende kanalen ingezet.

Er is dus een legio aan mogelijkheden en middelen voor het gebruik van social media voor interne doeleinden. De afgeschermde omgevingen bieden een alternatief om met weinig investeringen te starten en interne communicatie persoonlijker, laagdrempeliger en informeler te maken waardoor de betrokkenheid groeit.Inge Beckers schreef samen met Diana Russo ‘HR & Social Media, HR in de rol van gebruiker, business partner en change agent’. Het #HRsocialBook verscheen in oktober 2015 bij Vakmedianet. De auteurs vonden elkaar via social media door hun gedeelde passie voor thema’s als HR-communicatie, internal branding en medewerker engagement.

Ontmoet Inge Beckers tijdens de workshop Employee journey, een weg naar alignment