Logo Zoeken
Vakimpuls Gratis voor leden Online

Entertainment Education als communicatie-instrument - CSC Webinar

dinsdag 4 oktober 2022 van 12:00 uur tot 13:00 uur
mensen met social bord voor hun hoofd 950x635.jpg

Dit webinar maakt deel uit van een nieuwe reeks webinars van het Centrum Strategische Communicatie, de zogenaamde CSC Webinars.

Medisch Centrum West (1988 -1994) was de populairste ziekenhuishuisserie ooit op de Nederlandse televisie. Wat veel mensen niet weten, is dat het een van de eerste vormen van Entertainment Education in Nederland was. Prof. Martine Bouman van de Erasmus Universiteit en het Centrum Media & Gezondheid, werkte samen met de scriptschrijvers en onderzocht of de serie ook kon bijdragen aan kennis over hart- en vaatziekten bij vrouwen, voeding en orgaandonatie. Dat bleek inderdaad het geval te zijn. Het terugdringen van grote sociaaleconomische gezondheidsverschillen vormt een rode draad in haar loopbaan. Als traditionele middelen als folders, websites en bijsluiters niet aansluiten bij groepen mensen die die informatie hard nodig hebben, moet je andere middelen inzetten. Entertainment-Education bijvoorbeeld. Het gaat er bij de Entertainment-Education strategie om, om maatschappelijke vraagstukken (zoals gezondheid, duurzaamheid, sociale tolerantie) op een laagdrempelige manier via entertainment formats over het voetlicht te brengen.

Woorden als ‘boodschap’ en ‘voorlichting’ kunnen echt niet meer, volgens Martine Bouman. Die termen en de bijbehorende aanpak zijn volstrekt achterhaald. Het gaat om het stimuleren van onderlinge gesprekken over maatschappelijke issues, het ontwikkelen van een geïntegreerde communicatiestrategie in afstemming en met inbreng van betrokkenen. Hoe maken we bijvoorbeeld seksueel overschrijdend gedrag bespreekbaar voor en door jongeren en hoe laten we daarbij handelingsperspectieven zien. Daarvoor moet je je verdiepen in de belevingswereld van jongeren, hun verhalen ophalen en nieuwe manieren ontdekken om met hen te communiceren. In haar onderzoek- en adviesfunctie werkt Martine Bouman veel samen met  inhoudelijke themaorganisaties en creatieve professionals bij het ontwikkelen en uittesten van entertainment formats met een toegevoegde maatschappelijke waarde.

Roel Lutkenhaus promoveerde bij Martine Bouman op een onderzoek naar Entertainment-Education in het digitale medialandschap. Hij experimenteerde met digitale onderzoeksmethoden om online doelgroepen in kaart te brengen, te begrijpen hoe ze zich tot gezondheids- en sociale kwesties verhouden en samen met invloedrijke content creators campagnes te ontwikkelen. In 2020 richtte hij New Momentum op, een bureau dat sociaal-maatschappelijke onderstromen op internet in kaart te brengt en samen met anderen digitale co-creatiesessies voor inclusieve (publieke) communicatietrajecten organiseert.

New Momentum wil sociale media inzetten voor positieve verandering op het internet, vertelt Roel Lutkenhaus. “We onderzoeken online communicatienetwerken om campagnes te ontwikkelen die bubbels verbinden. Zo is de gemeente Rotterdam de afgelopen jaren geconfronteerd met steekincidenten onder jongeren die door media gelinkt worden aan de drill subcultuur. Drill is een subgenre van hiphop dat draait om bedreigingen tussen rivaliserende groepen jongeren. De incidenten leidden tot sociale onrust en een groeiende groep jongeren die zegt ‘voor de veiligheid’ een mes bij zich dragen. Wij onderzochten drill op YouTube en Instagram en adviseerden wat er op sociale media gedaan kan worden om messenbezit terug te dringen.

Christian Burgers, hoogleraar Strategische Communicatie (Logeion-leerstoel) geeft na afloop zijn reflectie op de minicolleges. 

Programma
12.00 - 12.05 uur Welkom door moderator Celia Noordegraaf
12.05 – 12.25 uur Minicollege prof. Martine Bouman ‘Entertainment Eduction (EE) als instrument voor sociale verandering’
12.25 – 12.45 uur Minicollege dr. Roel Lutkenhaus ‘Communicatie als model voor maatschappelijke innovatie’
12.45 – 12.55 uur Discussie: EE-formats voor Social Change moeten standaard deel uitmaken van de toolkit van de communicatieprofessional
12.55 - 13.00 uur Reflectie en samenvatting door Christian Burgers, bijzonder hoogleraar Strategische Communicatie
13.00 uur Afsluiting door Celia Noordegraaf

Over de sprekers

Celia Noordegraaf_vierkant.jpg

Celia Noordegraaf

Celia Noordegraaf was als bestuurslid van Logeion verantwoordelijk voor de portefeuille Wetenschap en Professionalisering. In het dagelijks leven is zij interim communicatiemanager. Samen met Logeion-hoogleraar Christian Burgers jaagt zij de verbinding tussen wetenschap en praktijk aan vanuit het Centrum voor Strategische Communicatie (CSC). Insteek van het CSC is de meest recente inzichten uit de wetenschap ten goede te laten komen aan de praktijk én vice versa. Vanuit deze rol modereert zij dit CSC-webinar waarbij wetenschap en praktijk samenkomen.
Christian-Burgers.png

Christian Burgers

Christian Burgers is sinds 1 maart 2019 bijzonder hoogleraar Strategische Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij bekleedt de zogenaamde Logeion-leerstoel. Daarnaast is hij hoogleraar Communication and Organisations aan dezelfde universiteit. Zijn onderzoek richt zich onder meer op overtuiging en betekenisgeving van maatschappelijke issues via communicatie en taal. Hij heeft verschillende onderzoeksbeurzen verworven, waaronder een Veni-beurs en een Vidi-beurs van NWO. In dit CSC-webinar reflecteert hij vanuit zijn rol als hoogleraar Strategische Communicatie op de uitkomsten van de discussie.
Martine Bouman 220x220.jpg

Martine Bouman

Martine Bouman is bijzonder hoogleraar Entertainment Media and Social Change aan het Erasmus Research Centre for Media, Communication and Culture (ERMeCC) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Daarnaast is zij oprichter en wetenschappelijk directeur van het Centrum voor Media & Gezondheid in Gouda. Sinds de oprichting in 1999 heeft het Centrum een grote verscheidenheid aan media formats, communicatie interventies en onderzoeksprojecten ontworpen en geïmplementeerd. Hun wetenschappelijk onderbouwde projecten hebben de kennis, attitudes en het gedrag van verschillende groepen in de samenleving veranderd op urgente thema's zoals seksueel verantwoord gedrag, matig alcohol- en drugsgebruik, preventie van gehoorverlies, duurzame consumptiepatronen en sociale en culturele tolerantie.
Roel Lutkenhaus 220x220.jpg

Roel Lutkenhaus

Roel Lutkenhaus promoveerde in 2020 bij Martine Bouman. De titel van zijn proefschrift luidt: Entertainment-Education in the New Media Landscape - Stimulating creative engagement in online communities for social and behavourial change. Tijdens zijn promotieonderzoek ontwikkelde hij digitale onderzoeksmethoden om online gesprekken rond gezondheidsonderwerpen te kunnen volgen en meten, en om invloedrijke content creators te vinden. Die methodes zijn toegepast in een aantal praktijkcases: voor het RIVM werd bijvoorbeeld uitgezocht hoe men online over vaccinatie praat, voor het Ministerie van VWS werden content creators gevonden voor de DNA-Dialoog, en voor Population Foundation India werden gesprekken over gendergelijkheid en seksuele gezondheid gestimuleerd in de slipstream van de TV-serie ‘Main Kuch Bhi Kar Sakti Hoon’. In 2020 richtte hij New Momentum op, een bureau dat maatschappelijke onderstromen in kaart brengt en in co-creaties campagnes ontwikkelt om sociale verandering teweeg te brengen.

Prijzen

Niet-Leden
€ 10,00

Kostenoverzicht:
Leden: € 0,00
Young Logeion: € 0,00
Niet-leden: € 10,00

Prijzen zijn exclusief btw. Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met 26 september 2022. 

Ben je nog geen lid? Meld je dan nu aan en profiteer meteen van de ledenprijs voor deze bijeenkomst.